Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotie darbi dzīvojamās mājās 2023. gadā

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam stājās spēkā š. g. 1. janvārī. Turpinās publisko iepirkumu organizēšana šajā gadā veicamajiem dzīvojamo māju uzturēšanas darbiem. Daļa plānoto darbu, kas šogad tiks veikti, ir pārcelti no 2022. gada (darbi, kas pagājušogad netika veikti cenu sadārdzinājuma dēļ).

Inženierkomunikāciju nomaiņa

SIA “Ogres Namsaimnieks” arī 2023. gadā kā prioritāti ir izvirzījusi inženierkomunikāciju nomaiņu, ko šogad plānots veikt vairāk nekā 50 dzīvojamās mājās.

Tiks veikti aukstā, karstā ūdensapgādes, recirkulācijas un kanalizācijas sistēmu guļvadu un stāvvadu nomaiņas darbi, kā arī tādi darbi kā apkures ventiļu maiņa, stāvvadu izolēšana un to posmu maiņa, ūdensapgādes sistēmas ievadventiļu maiņa dzīvokļos u. c.

Svarīgi!

Lai būtu iespējams veikt plānotos remontdarbus, var būt nepieciešams piekļūt koplietošanas inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās. Lūdzam iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā nodrošināt piekļuvi! Pienākums nodrošināt piekļuvi darbu veikšanai noteikts Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā.

Dzīvojamo māju konstrukciju remonts un uzturēšanas darbi

 • Metāla durvju uzstādīšana veco, neblīvo koka durvju vietā 7 dzīvojamo māju koplietošanas telpās, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti (darbi pabeigti)
 • Jaunu vējtvera (kāpņu priekštelpas) un/vai pagraba finiera durvju uzstādīšana 9 dzīvojamās mājās
 • Bojāto kāpņu telpu ieejas jumtiņu atjaunošana 5 dzīvojamās mājās
 • Daļas balkonu remonts 7 dzīvojamās mājās, lai novērstu bīstamību, ko var radīt balkonu konstrukciju bojājumi
 • Jumta seguma un/vai parapeta (jumta aizsargmargu) remontdarbi 14 dzīvojamās mājās
 • Fasādes šuvju remonts 6 dzīvojamām mājām
 • Pilnīga vai daļēja notekcauruļu nomaiņa 10 dzīvojamās mājās, lai novērstu konstrukciju bojājumus mitruma ietekmē

Elektroinstalācijas un liftu remontdarbi

 • Elektroinstalācijas remonts 23 dzīvojamo māju koplietošanas telpās
 • Elektrības stāvvadu nomaiņa 1 dzīvojamā mājā. Pakāpeniska novecojušo elektrības stāvvadu nomaiņa SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājās tika uzsākta jau 2006. gadā, un tie jau ir nomainīti gandrīz visās dzīvojamās mājās
 • Liftu celšanas mehānisma nomaiņa atsevišķās kāpņu telpās 3 dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā

Tehniskās ekspertīzes

 • Tehniskās ekspertīzes 3 dzīvojamās mājās, lai izvērtētu, vai konstatētās plaisas ēku konstrukcijās ir bīstamas, un pēc nepieciešamības izstrādātu grafiskus priekšlikumus konstrukciju pastiprināšanai

Projektēšanas darbi

 • Projekti iekšpagalmu labiekārtošanas darbiem 4 dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās, tostarp vienota iekšpagalma stāvlaukuma izveidošanai divu dzīvojamo māju piegulošajās teritorijās
 • Projekts kāpņu telpu stikla bloku nomaiņai 1 dzīvojamā mājā

Tiks veikti arī citi plānotie darbi saskaņā ar katras dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu.

Papildus uzturēšanas darbu plānos iekļautajiem darbiem atsevišķu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši kopības lēmumus par nepieciešamās dokumentācijas izstrādi savas mājas renovācijai:

 • Energoaudits 3 dzīvojamās mājās, lai izvērtētu ēku enerģijas patēriņu
 • Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde 2 dzīvojamām mājām, lai izvērtētu attiecīgo ēku konstrukciju stāvokli

Plašāku informāciju par plānotajiem darbiem savā dzīvojamā mājā un to izmaksām (kontroltāmes) reģistrēti lietotāji var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti”.

Uzturēšanas darbu plānus un dokumentus, kas attiecas uz iepriekš veiktiem darbiem dzīvojamā mājā, var apskatīt e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Related Posts

Arhīvi