Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvojamo māju vizuālā apsekošana

Lai noteiktu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko stāvokli un savlaicīgi pamanītu bojājumus, SIA “Ogres Namsaimnieks” katru gadu veic dzīvojamo māju, to konstrukciju, kā arī tajās esošo iekārtu un inženiertīklu vizuālo apskati.

Visās dzīvojamās mājās šogad vienreiz jau ir apsekoti inženiertīkli, kā arī turpinās pirmreizējā ēku konstrukciju vizuālā apskate. Maijā tiks uzsākta dzīvojamo māju piesaistīto teritoriju vizuālā apsekošana.

Dzīvojamo māju vizuālā apsekošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” (turpmāk – Noteikumi). Tiek apsekoti dzīvojamās mājas pamati, nesošās sienas, jumts, kāpnes, durvis, elektroapgādes sistēma, inženierkomunikācijas pagrabos un bēniņos, tostarp ūdensvadi un kanalizācijas sistēma, kā arī piesaistītie zemesgabali u. c.

Vizuālās apskates laikā konstatētais tiek fiksēts dzīvojamās mājas vizuālās apsekošanas aktā.

Ja ir konstatētas plaisas, konstrukciju nosēšanās vai deformācija, mitruma vai pelējuma plankumi vai citi bojājumi, apsekošanas aktā tiek norādītas nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai.

Ārpuskārtas remonts tiek veikts, konstatējot bojājumus, kas uzskaitīti Noteikumu 17. punktā, piemēram, jumta seguma caurtece, izsisti logu vai durvju stikli, apkures sistēmas bojājumi u. c.

Citos gadījumos pārvaldnieks var lemt pasūtīt padziļinātu tehnisko apsekošanu (piemēram, konstatējot plaisas sienās, lai noteiktu to bīstamību) vai iekļaut nepieciešamos remontdarbus nākamā gada dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā.

Dzīvokļu īpašnieki (reģistrēti lietotāji) var apskatīt apsekošanas aktus SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”, kā arī pēc dzīvojamās mājas pievienošanas Būvniecības informācijas sistēmā dzīvokļu īpašnieki 2023. gada vizuālās apsekošanas aktus varēs apskatīt portāla bis.gov.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Related Posts

Arhīvi