Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

24. aprīlī uzsāks centralizētās apkures atslēgšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 24. aprīlī uzsāks atslēgt apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Līdz 28. aprīlim apkuri plānots atslēgt visās dzīvojamās mājās.

Ja dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par apkures atslēgšanu pirms SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktā termiņa (no 24. līdz 28. aprīlim), dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas var vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks” ar iesniegumu atslēgt apkuri konkrētai dzīvojamai mājai, iesnieguma tekstā apliecinot, ka par vēlamo apkures atslēgšanas datumu ir aptaujāts vairums dzīvojamās mājas iedzīvotāju. Pēc iesnieguma saņemšanas apkures atslēgšanas darbi tiks veikti, iespēju robežās nodrošinot apkures atslēgšanu pirms 24. aprīļa.

Atgādinām, ka no š. g. 1. maija mājsaimniecībām vairs netiks piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas (t. sk. siltumenerģijas, kas patērēta karstā ūdens sildīšanai dzīvojamā mājā) pakalpojuma maksas daļējai kompensācijai.

Related Posts

Arhīvi