Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Automašīnu riepas nedrīkst atstāt iekšpagalmos

Pavasarī automašīnu īpašniekiem aktuāls kļūst jautājums par riepu maiņu, un nereti rodas nepieciešamība atbrīvoties no nolietotajām ziemas riepām.

Kur Ogrē var nodot vieglo automašīnu riepas un cik tas maksā?

Adrese:SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Akmeņu ielā 43b, Ogrē
Darba laiks:Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00
Brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00
Cena:2 EUR (ieskaitot PVN) par vienas riepas nodošanu
No 10. līdz 16. aprīlim akcijas “Dod riepām otru dzīvi” ietvaros
vienu vieglo automašīnu riepu komplektu (4 riepas) varēs nodot bez maksas!
Kontakti:Tālruņa numurs 65071282 un 29241492, e-pasts: kilupe@gmail.com

Svarīgi! Par savu transporta līdzekļu riepu nodošanu utilizācijai katrs ir atbildīgs pats, un no tām atbrīvoties nav pārvaldnieka pienākums.

Riepas aizliegts atstāt pie dzīvojamās mājas!

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 35. punktu sadzīves bīstamos atkritumus (t. sk. automašīnu riepas) aizliegts ievietot sadzīves atkritumu konteineros, novietot tiem līdzās, kā arī atstāt dzīvojamās mājas koplietošanas telpās vai piesaistītajā teritorijā.

Ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā tomēr ir atstātas automašīnas riepas, pārvaldnieks veiks to izvešanu, un izmaksas par riepu izvešanu un utilizāciju būs jāsedz attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Kādu sodu var saņemt, neatļauti atbrīvojoties no riepām?

Iedzīvotājiem, kuri neatļauti atstāj nolietotās automašīnu riepas dzīvojamās mājas teritorijā, var tikt piemērots naudas sods.

Saistošo noteikumu 65.1 punkts paredz, ka par to neievērošanu fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro. Administratīvais sods pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

Pamanot, ka dzīvojamās mājas iekšpagalmā kāds atstāj riepas, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Ogres novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.

Related Posts

Arhīvi