Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Koplietošanas telpās aizliegts atstāt personiskās mantas

SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki š. g. marta sākumā, apsekojot pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, 68 no tām konstatējuši iedzīvotāju atstātus degtspējīgus priekšmetus koplietošanas telpās (pagrabos, kāpņu telpās, bēniņos).

Šajās dzīvojamās mājās, kurās ir konstatēti ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi, sākot ar š. g. 6. martu, kāpņu telpās tiks izlikti paziņojumi, informējot iedzīvotājus, ka nedēļas laikā jāatbrīvo koplietošanas telpas un inženierkomunikāciju piekļuves vietas (pagrabtelpās) no personiskajiem priekšmetiem. Atstātos priekšmetus no dzīvojamām mājām plānots izvākt līdz marta beigām.

Lai novērstu ugunsdrošības prasību pārkāpumus, iedzīvotājiem jāveic sekojošas darbības:

  • Jāpārskata koplietošanas telpās uzglabājamo priekšmetu un materiālu saturs.
  • Jāorganizē nevajadzīgo lietu izvešana.
  • Jāatbrīvo evakuācijas ceļi no jebkādiem priekšmetiem.

Atgādinām, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem[i] ir aizliegts samazināt evakuācijas ceļu brīvo platumu.

Kādus ugunsdrošības riskus rada koplietošanas telpās atstāti priekšmeti?

  • Aizkrauti evakuācijas ceļi var kavēt tajos esošo cilvēku evakuāciju ārkārtas gadījumā, ka arī traucēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus.
  • Liels degtspējīgu materiālu un priekšmetu daudzums dzīvojamās mājas koplietošanas telpās var apgrūtināt ugunsgrēka dzēšanas darbus, kā arī ugunsgrēka izcelšanās var tikt pamanīta novēloti, ja nav izbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
  • Ugunsgrēka gadījumā dūmi var strauji izplatīties uz dzīvokļiem, tādējādi liedzot iespēju droši evakuēties ārpus ēkas.

Par ugunsdrošību dzīvojamā mājā ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki

Par ugunsdrošību ir atbildīgi īpašuma tiesiskie valdītāji, t. i., visi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu var tikt piemērots naudas sods normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Par darbību vai bezdarbību, kuras rezultātā var iestāties cilvēka nāve vai rasties citas smagas sekas, ir paredzēta kriminālatbildība.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 27027724.

LV portāla infografika. Saite uz avotu ŠEIT.

[i] Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Related Posts

Arhīvi