Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Maksājumi neplānotajiem (avārijas) remontdarbiem

SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos šogad visām pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir izdalīta jauna pozīcija “Neplānotie remontdarbi”. Šis maksājums ir paredzēts neplānoto remontdarbu veikšanai, piemēram, avāriju seku novēršanai dzīvojamā mājā (plīsis stāvvads, jumta bojājumu dēļ ir nekavējoties jāveic remonts vai iekšpagalmā izveidojusies bīstama bedre), kā arī citos gadījumos.

Regulāru, nelielu iemaksu veikšana neplānoto remontdarbu izmaksu segšanai samazina dzīvokļu īpašnieku finansiālo slogu, ko var radīt lielāki neplānotie remontdarbi ēkā. Iemaksas neplānotajiem remontdarbiem ir robežās no 3 līdz 5 centiem par kvadrātmetru. Atkarībā no dzīvokļu skaita dzīvojamā mājā, gada laikā neplānotajiem remontdarbiem vidēji tiek iekrāts 1000–1500 EUR.

Jaunā rēķina pozīcija “Neplānotie remontdarbi” tika ietverta katras dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmē 2023. gadam.

Tām dzīvojamām mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar SIA “Ogres Namsaimnieks”, “Neplānoto remontdarbu” pozīcija rēķinos bija izdalīta jau iepriekš.

Dzīvokļu īpašnieku kopība var atteikties no iemaksu veikšanas pozīcijā “Neplānotie remontdarbi”, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” atbilstošu kopības lēmumu, tomēr tādā gadījumā izmaksas par katru neplānoto (avārijas) remontdarbu tiks iekļautas nākamā mēneša rēķinos pilnā apmērā.

Tām dzīvojamām mājām, kurām ir finanšu līdzekļu atlikums, kas nav rezervēts darbu plānos ietverto lielāku plānoto remontdarbu veikšanai, tas tiek pārcelts uz neplānoto remontdarbu uzkrājumu.

Neplānotajiem remontdarbiem paredzētā summa agrāk tika ietverta apsaimniekošanas maksā, bet tagad ir izdalīta atsevišķā pozīcijā, lai ir skaidri redzams, cik naudas ir uzkrāts gadījumiem, kad nepieciešami neplānotie (avārijas) remontdarbi. Lēmums par šādas pozīcijas izdalīšanu ir pieņemts, lai dzīvojamām mājām neveidotos pārtēriņš par veiktajiem avārijas darbiem un mājas finanšu līdzekļu bilance nebūtu ar negatīvu zīmi. Jaunās pozīcijas izdalīšana samazina apsaimniekošanas maksu, bet jāņem vērā, ka to sadārdzina vispārējais cenu izmaksu kāpums, salīdzinot ar pagājušo gadu – rezultātā apsaimniekošanas maksa kopš 2022. gada ir palikusi gandrīz nemainīga.

Apsaimniekošanas maksā 2023. gada tāmēs ietvertas tikai normatīvajos aktos noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības, kuras var ieplānot, tādas kā sētnieka alga, zāles pļaušana, lapu savākšana, dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju regulāra apsekošana, jumtu un noteku tīrīšana, diennakts Avārijas dienests (neskaitot remontdarbos izmantotos materiālus), administratīvās izmaksas (t. sk. rēķinu sagatavošana, Māju lietu vešana) utt.

Apskatīt, kādi neplānotie remontdarbi dzīvojamā mājā ir veikti, kādas ir to izmaksas un cik liels uzkrājums šajā pozīcijā ir uz noteiktu datumu, var dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatos (sākot ar pārskatiem par 2023. gada 1. ceturksni). Dzīvokļu īpašnieki pārskatus var apskatīt klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”, un pārskati tiek izsūtīti e-pastos dzīvojamo māju pilnvarotajām personām un kontaktpersonām. Informējam, ka, sākot ar š. g. 1. martu, Māju lietām pievienojamie dokumenti tiks ievadīti arī Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Sīkāka informācija par “Neplānoto remontdarbu” pozīciju, sazinoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” ekonomisti: tālruņa numurs 25406383.

Related Posts

Arhīvi