Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzsākti inženierkomunikāciju maiņas darbi

Šogad inženierkomunikāciju maiņas darbus – kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens, apkures stāvvadu / guļvadu maiņu, noslēgventiļu maiņu, kā arī cauruļvadu izolēšanas darbus – kopumā plānots veikt gandrīz 30 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Darbi tika iekļauti katras dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā 2023. gadam.

Šobrīd tiek mainīti guļvadi dzīvojamo māju pagrabos. Jau ir nomainīti karstā ūdens guļvadi dzīvojamās mājās Grīvas prospektā 6a, Tīnūžu ielā 16, 18 un 20, Ogrē, un kanalizācijas guļvads Ausekļa prospektā 8, Ogrē. Aukstā un karstā ūdens guļvadi jau nomainīti Tīnūžu ielā 12, Ogrē, bet šobrīd vēl tiek mainīti Ausekļa prospektā 9, Ogrē. Mālkalnes prospektā 33, Ogrē, ir nomainīti kanalizācijas guļvadi, un šonedēļ šajā adresē tiks uzsākti aukstā ūdens guļvada posmu maiņas darbi.

Daļā dzīvojamo māju inženierkomunikāciju maiņu bija paredzēts uzsākt 2022. gadā, tomēr cenu sadārdzinājuma dēļ līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem tika noslēgti vēlāk nekā bija plānots. Šobrīd līgumi ar darbu veicējiem, publisko iepirkumu uzvarētājiem SIA “ENESAN” un SIA “Ūdens Rīgai”, ir noslēgti, un darbi dzīvojamās mājās ir uzsākti. Vairumu darbu veic ārpakalpojumu sniedzēji, bet daļu – SIA “Ogres Namsaimnieks”. 2023. gadā inženierkomunikāciju maiņas darbiem vēl tiks izsludināts papildu publiskais iepirkums.

Ūdens un kanalizācijas sistēmu stāvvadu maiņas darbus plānots uzsākt februārī, savukārt pēc apkures sezonas beigām tiks uzsākta apkures ventiļu maiņa.

Jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās

Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir jānodrošina piekļuve koplietošanas inženierkomunikācijām dzīvokļos, kā arī pagrabtelpās, lai tajos būtu iespējams veikt remontdarbus un/vai apsekošanu! Pienākums nodrošināt piekļuvi apsekošanai un darbu veikšanai noteikts Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā.

Related Posts

Arhīvi