Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par siltumenerģijas cenu

Janvārī dzīvokļu īpašnieki saņēma komunālo pakalpojumu rēķinus par decembri, kuros redzams, ka maksa par patērēto siltumenerģiju, salīdzinot ar novembri, ir ievērojami pieaugusi. Tā iemesls – jo zemāka ir ārgaisa temperatūra, jo vairāk siltumenerģijas tiek patērēts.

2022. gada novembrī vidējā gaisa temperatūra bija +3,4 °C. Savukārt decembra vidējā gaisa temperatūra bija –2,6 °C, un maksimālā temperatūra sasniedza vien +8,8 °C. Apkure dzīvojamām mājām tika padota visu mēnesi bez pārtraukumiem, jo vairumā dzīvojamo māju tā automātiski atslēdzas tikai pie +12 °C. Siltumenerģijas patēriņa pieaugums, salīdzinot novembri un decembri, bija 40%.

No 2022. gada 1. decembra SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa mainīgā maksa ir 117,42 (ieskaitot valsts atbalstu – 86,57) EUR/MWh (bez PVN). Izsakot viendaļīgā tarifā, SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs ir 129,7 (ieskaitot valsts atbalstu – 98,85) EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Kāpēc maksa par apkuri nesamazinās, ņemot vērā, ka dabasgāzes cena biržā ir kritusies?

Masu medijos janvārī tiek ziņots par siltumenerģijas tarifu samazinājumu vairākās apdzīvotās vietās Latvijā, kas saistīts ar dabasgāzes cenas samazinājumu biržā. Siltumenerģijas tarifus šobrīd samazina tie siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji, kuri siltumenerģijas ražošanā pamatā izmanto dabasgāzi un bija noslēguši īstermiņa līgumus par dabasgāzes piegādi vai līgumus, kuros noteikts, ka iepirktās dabasgāzes cena mainās atkarībā no tās cenas biržā.

Lai nodrošinātu, ka klientiem pietiks siltumenerģijas visai apkures sezonai, SIA “Ogres Namsaimnieks” pagājušajā gadā par fiksētu cenu iepirka noteiktu dabasgāzes apjomu, kam provizoriski vajadzētu pietikt līdz š. g. aprīļa beigām (patēriņš atkarīgs no ārgaisa temperatūras).

Kādi energoresursi tiek izmantoti, lai ražotu siltumenerģiju SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem?

SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem piegādātā siltumenerģija tiek iegūta no trim dažādiem energoresursiem. Primāri tiek iepirkta siltumenerģija, kas ražota koģenerācijas un biomasas (šķeldas) katlumājās, bet atlikušo apjomu veido no dabasgāzes ražotā siltumenerģija.

  • Ap 80% siltumenerģijas tiek saražots biomasas katlumājā no šķeldas. SIA “Ogres Namsaimnieks” no Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” iepērk jau saražotu siltumenerģiju, savukārt kurināmo (šķeldu) iepērk paši SIA “MS Siltums”. Iepirktās siltumenerģijas, kas saražota šķeldas katlumājā, cena saskaņā ar noslēgto līgumu tiek pārskatīta reizi četros mēnešos, un šobrīd tā ir 84,44 EUR/MWh (bez PVN).
  • Neliela daļa siltumenerģijas (apmēram 3%), ko iepērk SIA “Ogres Namsaimnieks”, ir ražota koģenerācijas stacijā. Šīs siltumenerģijas cena šobrīd ir 76 EUR/MWh (bez PVN).
  • Atlikusī siltumenerģija tiek ražota SIA “Ogres Namsaimnieks” dabasgāzes katlumājās. Iepirktās dabasgāzes cena ir 114,36 EUR/MWh (bez PVN, pārvades un sadales komponentes, akcīzes nodokļa).

Atgādinām, ka laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām tiek  piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Atbalsts komunālo pakalpojumu rēķinos tiks piemērots automātiski (tam nav jāpiesakās).

Related Posts

Arhīvi