Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Koplietošanas telpās jāievēro ugunsdrošības prasības

2022. gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) pārstāvji kopā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” darbiniekiem apsekoja vairāku Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabus. Daļā pagrabu tika konstatēts, ka ejās (evakuācijas ceļos) tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, tādi kā mēbeles, automašīnu riepas u. c.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” ir aizliegts samazināt evakuācijas ceļa brīvo platumu.

  • Aizkrauti evakuācijas ceļi var kavēt tajos esošo cilvēku evakuāciju ārkārtas gadījumā, ka arī traucēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu.
  • Liels degtspējīgu materiālu un priekšmetu daudzums dzīvojamās mājas koplietošanas telpās var apgrūtināt ugunsgrēka dzēšanas darbus, kā arī ugunsgrēka izcelšanās var tikt pamanīta novēloti, ja nav izbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
  • Ugunsgrēka gadījumā dūmi var strauji izplatīties uz dzīvokļiem, tādējādi liedzot iespēju droši evakuēties ārpus ēkas.

Lai novērstu ugunsdrošības prasību pārkāpumus, iedzīvotājiem jāveic sekojošas darbības:

  • Jāpārskata koplietošanas telpās uzglabājamo priekšmetu un materiālu saturs.
  • Jāorganizē nevajadzīgo lietu izvešana.
  • Jāatbrīvo evakuācijas ceļi no jebkādiem priekšmetiem.

Par ugunsdrošību ir atbildīgi īpašuma tiesiskie valdītāji, t. i., visi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu var tikt piemērots naudas sods normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Par darbību vai bezdarbību, kuras rezultātā var iestāties cilvēka nāve vai rasties citas smagas sekas, ir paredzēta kriminālatbildība.

Related Posts

Arhīvi