Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli (turpmāk – “Gjensidige”) 2023. gadā turpina piedāvāt savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no neparedzētu negadījumu sekām (izmaksām).

Polises ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri iepriekš nav atteikušies no šīm polisēm. Ikmēneša maksājums 2023. gadā ir 30 centi mēnesī par vienu dzīvokļa īpašumu. Saglabājas līdzšinējais pašriska apmērs (45,00 EUR) un segums. Polises atlīdzības limits 2023. gadā palielināts līdz 1500,00 EUR (iepriekš 1200,00 EUR).

Polises ikmēneša maksājums arī 2023. gadā tiks iekļauts ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Lai pieteiktos polisei, ja iepriekš esat no tās atteikušies, ir nepieciešams uzrakstīt un iesniegt SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu. Polise tiks noformēta, un ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā tiks ietverts maksājums 30 centi mēnesī, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi.

No polises iespējams arī atteikties, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu, tomēr, pirms pieņemt lēmumu par atteikšanos no tās, aicinām dzīvokļu īpašniekus izvērtēt piedāvātās polises nosacījumus.

Arī 2023. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sadarbībā ar “Gjensidige” tiek piedāvāts pieteikties nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par īpaši izdevīgu cenu, mēneša maksājumus par šo polisi iekļaujot ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.

Plašāka informācija par apdrošināšanas piedāvājumiem SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Apdrošināšana”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi