Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 5. janvārī iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, kurā aktualizētas izmaksas siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai. Plānotās izmaiņas tarifa mainīgajai maksai no 117,42 uz 117,33 (ar neparedzētajām izmaksām) EUR/MWh (bez PVN), pastāvīgajai maksai no 24,54 uz 25,35 tūkst. EUR/MW gadā (bez PVN). Tiek plānots, ka jaunais tarifs stāsies spēkā š. g. 1. maijā.

Paziņojums par SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifa projektu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103941081, Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2023. gada 5. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez PVN)

TarifsMērv.Spēkā esošais tarifsJaunais tarifa projekts bez neparedzētajām izmaksāmIzmaiņas pret spēkā esošo tarifuJaunais tarifa projekts ar neparedzētajām izmaksāmIzmaiņas pret spēkā esošo tarifu
Siltumenerģijas ražošanas divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponenteEUR/MWh99,1598,57-0,58%99,550,40%
Siltumenerģijas ražošanas divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksaEUR/MW/gadā7,096,49-8,46%6,49-8,46%
Siltumenerģijas pārvades un sadales divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponenteEUR/MWh17,7217,62-0,56%17,780,34%
Siltumenerģijas pārvades un sadales divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksaEUR/MW/gadā13,0014,5511,92%14,5511,92%
Siltumenerģijas tirdzniecības divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponenteEUR/MWh0,000,00 0,00 
Siltumenerģijas tirdzniecības divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksaEUR/MW/gadā4,454,31-3,15%4,31-3,15%
Siltumenerģijas gala divdaļīgā tarifa siltumenerģijas komponente (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti)EUR/MWh117,42116,19-1,04%117,33-0,07%
Siltumenerģijas gala divdaļīgā tarifa siltuma jaudas maksaEUR/MW/gadā24,5425,353,29%25,353,30%

Tarifa projekts varētu stāties spēkā 2023. gada 1. maijā.

Izmaiņas tarifa projektā ir saistītas ar izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, vai zvanot uz tālruņa numuru 65049100, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai sūtīt arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Related Posts

Arhīvi