Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Nakts stundās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās par dažiem grādiem samazinās temperatūru

Šajā apkures sezonā, lai samazinātu izmaksas par apkuri un taupītu siltumenerģiju, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās nakts stundās tiks samazināta apkures sistēmas temperatūra. Tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās temperatūras samazināšana nakts stundās tiks pabeigta līdz š. g. 16. decembrim.

Samazinot dzīvojamo telpu gaisa temperatūru par vienu grādu, tiek ietaupīti aptuveni 5% no apkures izmaksām, kas ilgtermiņā veido vērā ņemamu ietaupījumu.

Temperatūra ēku apkures sistēmās vidēji tiks pazemināta par 2–4 grādiem katru nakti laikā no plkst. 22:00 līdz 04:00. Temperatūras pazeminājums dzīvojamās mājās atšķirsies, ņemot vērā ēku stāvokli, siltumenerģijas zudumus utt. Jāņem vērā, ka temperatūras pazemināšana par 2–4 grādiem ēkas siltummezglā nenozīmē, ka arī dzīvokļos naktīs kļūs par 2–4 grādiem vēsāks. Dzīvokļos temperatūras samazinājums būs mazāks.

Apkures sistēma automātiski reaģē uz ārgaisa temperatūras svārstībām, un, kad ārā kļūst aukstāk, siltumenerģija dzīvojamai mājai automātiski tiek padota vairāk. Temperatūra dzīvojamās mājās pastāvīgi tiek monitorēta, kā arī tiek ņemta vērā informācija, ko sniedz dzīvokļu īpašnieki un to pilnvarotās personas. Nepieciešamības gadījumā temperatūras uzstādījumi dzīvojamā mājā tiks mainīti un pielāgoti, lai tiktu nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā temperatūra telpās[1].

Ja Jūsu dzīvoklī temperatūra ir zemāka nekā 18 grādi, lūdzam informēt par to SIA “Ogres Namsaimnieks”, darba laikā zvanot Remontu nodaļas inženierkomunikāciju darbu rīkotājam uz tālruņa numuru 29739416.

Šajā apkures sezonā arī dienas laikā tiek pēc iespējas taupīta siltumenerģija, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par gaisa temperatūru dzīvojamās mājas telpās. Ņemot vērā minēto, dzīvojamo māju apkures sistēmās (siltummezglos) iestatītā temperatūra ir vidēji par 10 grādiem zemāka nekā iepriekšējā apkures sezonā.

Ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums vēlas paaugstināt temperatūru dzīvojamā mājā (dienā un/vai nakts stundās), ir jākonsultējas ar inženierkomunikāciju darbu rīkotāju (tālruņa numurs 29739416). Pēc tam jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegums, kurā norādīts par cik grādiem dzīvokļu īpašnieki vēlas paaugstināt temperatūru savā dzīvojamā mājā. Iesniegums jāparaksta dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.


[1] Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” 25. un 26. punkts.

Related Posts

Arhīvi