Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aicinām ziņot par bīstamām lāstekām un sniega pārkarēm!

SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošina savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu tīrīšanu no lāstekām un sniega.

SIA “Ogres Namsaimnieks” regulāri apseko savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtus. Konstatējot lielas lāstekas vai sniega pārkares, kas var apdraudēt cilvēkus vai īpašumu, piemēram, automašīnas, bīstamā teritorija līdz tīrīšanas darbu uzsākšanai tiek norobežota ar lentām. Bīstamo teritoriju norobežošanas darbi šonedēļ uzsākti pie uzņēmuma pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām Grīvas prospektā.

Tīrīšanas darbu laikā no jumta krīt lāstekas, kas var iekļūt arī balkonos vai lodžijās (īpaši augšējos stāvos) un bojāt tajās atstātos priekšmetus. Aicinām neizlikt priekšmetus uz balkona vai lodžijas!

Pamanot bīstamas lāstekas vai lielas sniega pārkares pie dzīvojamo māju jumtiem, lūdzam zvanīt Remontu nodaļai uz tālruņa numuru 27879199. Aicinām ziņot arī, ja ir norautas norobežojošās lentas!

Svarīgi!

  • Nenovieto automašīnu tuvu dzīvojamai mājai, lai to nevarētu bojāt krītošas lāstekas!
  • Neatstāj priekšmetus uz balkona vai lodžijas!
  • Ziņo, ja pamani bīstamas lāstekas vai lielas sniega pārkares pie savas dzīvojamās mājas jumta!

Related Posts

Arhīvi