Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par pārrēķina veikšanu saistībā ar konstatēto aprēķina kļūdu komunālo pakalpojumu rēķinos!

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir konstatēta aprēķina kļūda oktobra komunālo pakalpojumu rēķinu pozīcijā “Siltums apkurei”, t. i., attiecīgajā rēķina pozīcijas aprēķinā nav atņemts siltumenerģijas apjoms, kas tika patērēts karstā ūdens sildīšanai un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka pārrēķins tiks piemērots rēķinos par 2022. gada novembri (rēķini tiks saņemti decembrī), samazinot nākamā rēķina summu par kļūdaini aprēķināto naudas summu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” norāda, ka gadījumā, ja oktobra rēķins pilnībā vai daļēji netiks apmaksāts rēķinā norādītajā termiņā, klientam neradīsies negatīvas sekas, t. i., netiks piemērots līgumsods par maksājuma kavējumu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Sīkāka informācija par konkrētiem komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot Finanšu nodaļai uz tālruņa numuru 65049127.

Related Posts

Arhīvi