Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Precizējums plānotajām izmaiņām SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. decembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” precizē plānoto siltumenerģijas tarifa izmaiņu (no š. g. 1. decembra) datus, novēršot aritmētisku kļūdu. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas š. g. 31. oktobrī tika iesniegtas izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām. Tālāk publikācija ar novērstu aritmētisko kļūdu.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2022. gada 31. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 1. decembra un ir spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim:

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksāmNoteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts)Tarifa palielinājums /samazinājums
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh92,7799,156,88 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh16,6817,726,24 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh0,000,000 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh109,45116,876,78 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh0,550,550 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh110,00117,426,75 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā7,097,090 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā13,0013,000 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā4,454,450 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā24,5424,540 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. decembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” biroja telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko  pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, sūtot uz faksa numuru 67097277 vai rakstot e‑pastu uz sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Related Posts

Arhīvi