Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par siltumenerģijas tarifa izmaiņām

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka, sākot ar š. g. 15. oktobri, stājies spēkā jauns siltumenerģijas tarifs, kas būs spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim. Salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs ir pieaudzis divarpus reizes, kas tieši saistīts ir iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājumu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem piegādātā siltumenerģija lielākoties (ap 70%) tiek saražota biomasas katlumājā, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Atlikusī siltumenerģija tiek ražota dabasgāzes katlumājās. Iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenu izmaiņas attiecīgi ietekmē arī siltumenerģijas tarifu.

Siltumenerģiju, kas saražota no šķeldas, SIA “Ogres Namsaimnieks” iepērk no Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, un tās cena kopš iepriekšējās apkures sezonas ir pieaugusi vairāk nekā divas reizes.

Par dabasgāzes piegādi SIA “Ogres Namsaimnieks” ir noslēgusi jaunu līgumu, un maksa par dabasgāzi ir 11 reizes lielāka nekā pagājušajā apkures sezonā, kas skaidrojams ar straujo energoresursu cenu kāpumu visā pasaulē.

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas, sākot no 2022. gada maija

Tā kā SIA “Ogres Namsaimnieks” ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, lai to salīdzinātu ar citu siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju tarifiem, to izsaka viendaļīgā tarifā.

2022. gada mēnesisMainīgā maksa, EUR/MWh (bez PVN)Pastāvīgā maksa, EUR/MW (bez PVN)Izteikts viendaļīgā tarifā, EUR/MWh (bez PVN)Tarifa pieaugums (procentos)Pieauguma iemesls
Maijs35,4021 70046,26 Tarifs pirms iepirktās šķeldas siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājuma.
Jūnijs53,0621 70063,9238%Iepirktās šķeldas siltumenerģijas cenas pieaugums.
Jūlijs92,3621 700103,2261%Beidzās termiņš iepriekš noslēgtajam ilgtermiņa līgumam par dabasgāzi. Noslēgts jauns līgums par dabasgāzes piegādi.
01.10.2022. –14.10.2022.108,9521 700119,8116%Iepirktās šķeldas siltumenerģijas cenas atkārtots pieaugums.
15.10.2022. –30.04.2023.110,0024 540122,27 (ar valsts atbalstu tarifs 95,13)2%Siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu aktualizēšana.

Kopumā no š. g. maija (pirms SPRK apstiprināja pirmo ievērojamo tarifa sadārdzinājumu, kas stājās spēkā 1. jūnijā) siltumenerģijas tarifs pieaudzis no 46,26 līdz 122,27 EUR/MWh (bez PVN), izsakot to viendaļīgā tarifā.

Jāņem vērā, ka šķeldas cenas svārstību dēļ jaunas siltumenerģijas tarifa izmaiņas iespējamas arī pirms 2023. gada 30. aprīļa.

Valsts atbalsts iedzīvotājiem

Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām tiek  piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Atbalsts komunālo pakalpojumu rēķinos tiks piemērots automātiski (tam nav jāpiesakās).

Related Posts

Arhīvi