Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Atbalsta programma daudzdzīvokļu māju renovācijai

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (turpmāk – ALTUM) informē, ka šī gada nogalē uzsāks pieņemt pieteikumus jaunā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, kas dos iespēju ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzekļu palīdzību renovēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Gaidāmās atbalsta programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt kapitāla atlaidi līdz 49% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, neskaitot PVN, ja projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegts vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums.

Piešķirtās kapitāla atlaides apmērā attiecīgi tiks samazināta aizdevuma pamatsumma pēc projekta realizācijas un programmas nosacījumu izpildes.

Programmas ietvaros atbalstāmās darbības:

  • Būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
  • Ēkas digitālā uzmērīšana;
  • Ēkas inženierkomunikāciju atjaunošana, pārbūve vai izveide, t. sk. nodrošinot individuālu siltumenerģijas uzskaiti;
  • Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana (koplietošanas pašpatēriņam);
  • Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība;
  • Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3% no projekta attiecināmajām izmaksām;
  • Citi ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, nepārsniedzot 20% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta realizācijas ietvaros ir iespēja ēkā uzstādīt tādas tehnoloģijas kā saules paneļus, saules kolektorus un ventilācijas iekārtas.

Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai paredzēts atbalsts līdz 10 000 EUR (nepārsniedzot 49% no tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām). Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās ne agrāk kā 2020. gada 1. februārī.

Atbalsta programmā pieteiktie projekti būs pilnībā jāpabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Kas jādara, lai pieteiktos jaunajai atbalsta programmai?

  1. Jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, pieaicinot SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas energoefektivitātes projektu koordinatoru, kurš sniegs informāciju par atbalsta programmas nosacījumiem un veicamajiem darbiem, lai realizētu dzīvojamās mājas renovācijas projektu.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises laiks iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas energoefektivitātes projektu koordinatoru.

  • Jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma pasūtīšanu, lai noskaidrotu, tieši kādus darbus būtu jāveic, renovējot konkrēto dzīvojamo māju.
  • Jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzkrājuma veidošanu dzīvojamās mājas renovācijai.

Straujais energoresursu cenu pieaugums ir būtiski palielinājis interesi par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, jo ieguldījumi dzīvojamās mājas energoefektivitātē ilgtermiņā nozīmē mazākus maksājumus par siltumenerģiju. Jau pabeigtie dzīvojamo māju renovācijas projekti parāda, ka atjaunotā mājā tiek patērēts vismaz par 50% mazāk siltumenerģijas nekā pirms renovācijas.

Related Posts

Arhīvi