Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

3. oktobrī Ogrē uzsāk centralizētās apkures pieslēgšanu

Š. g. 3. oktobrī SIA “Ogres Namsaimnieks” uzsāk apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Apkures pieslēgšanas darbi tiks veikti rindas kārtībā, un tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās apkure tiks pieslēgta nedēļas laikā.

Daļai dzīvojamo māju apkure uz dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai kontaktpersonu iesnieguma pamata ir pieslēgta jau ātrāk.

Pieslēdzot apkuri, dzīvojamās mājās tiek ieslēgtas termoregulācijas iekārtas – ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 grādus pēc Celsija (atkarībā no dzīvojamās mājas) un augstāk, apkure automātiski tiks izslēgta. Tādā veidā iedzīvotājiem tiks nodrošināts atbilstošs komforta līmenis, kad ārgaisa temperatūra ir svārstīga.

Jāņem vērā! Ja pēc apkures pieslēgšanas dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru vai ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, bet Jūsu dzīvoklī nav, lūdzam sazināties ar Avārijas dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 65022261, lai tiktu veikta apkures sistēmas atgaisošana.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numurs: 65049114.

Related Posts

Arhīvi