Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa izmaiņām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) ir izvērtējusi un š. g. 15. septembrī apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs ir pieaudzis divarpus reizes, kas tieši saistīts ir iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājumu. No š. g. 1. oktobra paredzētais valsts atbalsts sadārdzinājumu daļēji kompensēs (vairāk par valsts atbalstu tālāk rakstā).

SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem piegādātā siltumenerģija lielākoties (ap 70%) tiek saražota biomasas katlumājā, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Atlikusī siltumenerģija tiek ražota dabasgāzes katlumājās.

Iepirktās siltumenerģijas cena no šķeldas katlu mājas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek aprēķināta reizi četros mēnešos, savukārt dabasgāzes cena nemainīsies, kamēr netiks izlietots šobrīd iepirktais dabasgāzes apjoms (plānotais termiņš – nākamā gada aprīļa beigas). Iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenu izmaiņas attiecīgi ietekmē arī siltumenerģijas tarifu.

Siltumenerģiju, kas saražota no šķeldas, SIA “Ogres Namsaimnieks” iepērk no Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, un tās cena kopš iepriekšējās apkures sezonas ir pieaugusi vairāk nekā divas reizes.

Jau ziņojām, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” ir noslēdzis jaunu līgumu par dabasgāzi par 11 reizes lielāku cenu nekā pagājušajā apkures sezonā, kas skaidrojams ar straujo energoresursu cenu kāpumu visā pasaulē, kā arī jāņem vērā, ka iepriekšējais ilgtermiņa līgums par dabasgāzi bija noslēgts par izdevīgu cenu.

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas, sākot no š. g. maija līdz oktobrim (ieskaitot)

Tā kā SIA “Ogres Namsaimnieks” ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, lai to salīdzinātu ar citu siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju tarifiem, to izsaka viendaļīgā tarifā.

2022. gada mēnesisMainīgā maksa, EUR/MWh (bez PVN)Pastāvīgā maksa, EUR/MW (bez PVN)Izteikts viendaļīgā tarifā, EUR/MWh (bez PVN)Tarifa pieaugums (procentos)Pieauguma iemesls
Maijs35,4021 70046,26 Tarifs pirms iepirktās šķeldas siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājuma.
Jūnijs53,0621 70063,9238%Iepirktās šķeldas
siltumenerģijas cenas pieaugums.
Jūlijs92,3621 700103,2261%Beidzās termiņš iepriekš noslēgtajam ilgtermiņa līgumam par dabasgāzi. Noslēgts jauns līgums par dabasgāzes piegādi.
Oktobris108,9521 700119,8116%Iepirktās šķeldas
siltumenerģijas cenas
atkārtots pieaugums.

Kopumā no š. g. maija (pirms SPRK apstiprināja pirmo ievērojamo tarifa sadārdzinājumu, kas stājās spēkā 1. jūnijā) līdz oktobrim (ieskaitot) siltumenerģijas tarifs pieaudzis no 46,26 līdz 119,81 EUR/MWh (bez PVN), izsakot to viendaļīgā tarifā.

Salīdzinot ar citu Latvijas siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju plānotajiem siltumenerģijas tarifiem  apkures sezonai, SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifs joprojām ir salīdzinoši zems. Citās apdzīvotās vietās SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ir pat divas un vairāk reizes augstāks nekā Ogrē, piemēram:

  • SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. septembra ir 312,79 EUR/MWh (bez PVN);
  • SIA “Ķekavas nami” siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. septembra ir 279,51 EUR/MWh (bez PVN);
  • SIA “BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. septembra ir 270,12 EUR/MWh (bez PVN).

Saite uz SPRK Padomes lēmumiem (lai apskatītu citus apstiprinātos tarifus) ŠEIT.

Valsts atbalsts iedzīvotājiem

Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām plānots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Paredzēts, ka atbalsts komunālo pakalpojumu rēķinos tiks piemērots automātiski (tam nebūs jāpiesakās).

Aprēķinātais atbalsta apmērs, kas tiks piemērots no š. g. 1. oktobra mājsaimniecībām – SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas patērētājiem – siltumenerģijas tarifam, kas stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī, būs 25,91 EUR/MWh (bez PVN). T. i., pēc atbalsta piemērošanas maksa par siltumenerģiju (izsakot divdaļīgo tarifu viendaļīgā tarifā) tiks samazināta no 119,81 EUR/MWh uz 93,90 EUR/MWh.

Related Posts

Arhīvi