Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par centralizētās apkures pieslēgšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobra sākumā. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā siltumenerģijas sadārdzinājumu.

Kas jādara, lai dzīvojamai mājai pieslēgtu apkuri ātrāk?

Lai pieslēgtu apkuri ātrāk, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai vai kontaktpersonai ir jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegums ar apliecinājumu, ka vairums dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ir izteikuši vēlmi par apkures pieslēgšanu ar noteiktu datumu.

Dzīvojamās mājās, kurās nav dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas vai kontaktpersonas, ir jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegums ar apliecinājumu, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir izteikuši vēlmi par apkures pieslēgšanu ar noteiktu datumu. Iesniegumam jāpievieno dzīvokļu īpašnieku aptaujas lapa, kurā parakstījušies dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem.

Iesniegumu veidlapas ŠEIT.

Apkures pieslēgšana dzīvojamās mājās, par kurām būs saņemti iesniegumi par apkures pieslēgšanu, tiks uzsākta, sākot ar š. g. 19. septembri, un darbi tiks veikti rindas kārtībā.

Pieslēdzot apkuri, dzīvojamās mājās tiks ieslēgtas termoregulācijas iekārtas – ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 grādus pēc Celsija (atkarībā no dzīvojamās mājas) un augstāk, apkure automātiski tiks izslēgta. Tādā veidā iedzīvotājiem tiks nodrošināts atbilstošs komforta līmenis, kad ārgaisa temperatūra ir svārstīga.

Jāņem vērā! Ja pēc apkures pieslēgšanas dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru vai ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, bet Jūsu dzīvoklī nav, lūdzam sazināties ar Avārijas dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 65022261, lai tiktu veikta apkures sistēmas atgaisošana.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numurs: 65049114.

Related Posts

Arhīvi