Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Pabeigti notekcauruļu un notekreņu remonta darbi divās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir pabeigti notekcauruļu un notekreņu nomaiņas un remonta darbi uzņēmuma pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās Skolas ielā 16, Ogrē, un Uzvaras ielā 4, Ciemupē.

Ja lietusūdens novadīšanas sistēma nefunkcionē pareizi, mitruma ietekmē tiek bojātas gan dzīvojamās mājas fasādes, gan cokols. Turklāt regulāra mitruma plankumu veidošanās uz fasādes ietekmē mikroklimatu arī atsevišķos dzīvokļos, palielinot pelējuma rašanās riskus.

Dzīvojamās mājas Skolas ielā 16, Ogrē, pamatkonstrukciju apsekošanā tika konstatēts, ka notekcaurules un notekrenes bija sarūsējušas un iztrūka atsevišķi to posmi, konstatēti mitruma plankumi un veģetācija uz fasādes, cokola un ēkas apmales, bojāta cokola apdare, kā arī konstatēti augsnes iesēdumi (izskalojumi) zem apmales. Pamatojoties uz apsekošanā konstatēto, notekcauruļu un notekreņu remonta darbi tika iekļauti dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu plānā, un dzīvokļu īpašnieki veica maksājumus minēto darbu veikšanai.

Sliktā tehniskā stāvoklī bija arī dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 4, Ciemupē, notekcaurules un notekrenes, kā arī jumta segums. Dzīvokļu īpašnieki pieņēma kopības lēmumu par nepieciešamo remontdarbu veikšanu un finansējuma nodrošināšanu šiem darbiem.

Apsekošanas aktus un citus dokumentus, kas attiecas uz dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašnieki (reģistrēti lietotāji) var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļās “Mājas lieta” un “Dokumenti”.

Related Posts

Arhīvi