Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. oktobra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 29. augustā iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2022. gada 29. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 1. oktobra un ir spēkā līdz 2023. gada 31. maijam:

Sabiedrisko pakalpojumu veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksāmNoteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts)Tarifa palielinājums / samazinājums
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh78,1192,3218,19 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh13,6316,0117,46 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh000 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh91,74108,3318,08 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh0,620,620 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh92,36108,9517,96 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā6,236,230 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā11,8311,830 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā3,643,640 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā21,7021,700 %

Tarifs stājas spēkā no 2023. gada 1. jūnija:

Sabiedrisko pakalpojumu veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksāmNoteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksāmTarifa palielinājums / samazinājums
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh78,0492,2518,21 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh13,6216,0017,47 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh000 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh91,66108,2518,10 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh0,620,620 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh92,28108,8717,98 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā6,236,230 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā11,8311,830 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā3,643,640 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā21,7021,700 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” biroja telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko  pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, sūtot uz faksa numuru 67097277 vai rakstot e‑pastu uz sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Related Posts

Arhīvi