Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kā deklarēt dzīvesvietu un kā izdeklarēt svešinieku?

Iedzīvotāji nereti vēršas SIA “Ogres Namsaimnieks”, vēloties deklarēt savu dzīvesvietu, tomēr šāds pakalpojums nav daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieka kompetencē.

Dzīvesvietu var deklarēt sekojošos veidos:

1. Pašvaldības, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta, dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Ogres novadā to var izdarīt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā (maksas pakalpojums). Veidlapa pieejama ŠEIT.

Ar Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centru var sazināties, zvanot uz 65071160.

2. Elektroniski portālā www.latvija.lv (bez maksas).

3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – PMLP):

  • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
  • Ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju;
  • Bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju;
  • Personai, attiecībā uz kuru PMLP pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.

Papildu informāciju var iegūt, rakstot uz PMLP mājas lapā norādītajām teritoriālo nodaļu e-pasta adresēm vai darba dienās zvanot uz tālruņa numuru 67209400.

Kā izdeklarēt personu no sava īpašuma?

Deklarēto personu skaits dzīvoklī palielina dzīvokļa ikmēneša maksājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ ir būtiski, lai dzīvoklī būtu deklarētas tikai tās personas, kurām uz to ir tiesisks pamats. Mēdz būt arī gadījumi, kad dzīvokļa īpašnieks konstatē, ka dzīvoklī ir deklarējusies sveša persona. Elektroniski noskaidrot sev piederošā dzīvoklī deklarētās personas iespējams portālā www.latvija.lv.

Lai anulētu personas deklarēto dzīvesvietas adresi (bezmaksas pakalpojums), sākumā jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā. E-iesniegumu Ogres novada pašvaldībai iespējams iesniegt, izmantojot tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv vai oficiālu e-adresi. Iesniegumā jānorāda pēc iespējas vairāk informācijas, kas varētu palīdzēt pašvaldībai pieņemt lēmumu. Noteikti jānorāda sava adrese, personas, kuru vēlaties izdeklarēt no sava īpašuma, vārds un uzvārds, un iemesls, kādēļ vēlaties personu izdeklarēt. Kā pamatojumu var norādīt Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantā minēto:

  • Persona, kas deklarējusi dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas (piemēram, nav dzīvokļa īpašnieka radinieks);
  • Personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (piemēram, beidzies īres līguma termiņš).

Iesniegumam jāpievieno īpašumtiesības apliecinoša dokumenta vai dzīvokļa īres līguma kopija, kā arī citu būtisku dokumentu kopijas.

Lēmums tiek pieņemts mēneša laikā, nepieciešamības gadījumā pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu līdz četriem mēnešiem, un nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu.

Vairāk informācijas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi