Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kur nodot radioaktīvus priekšmetus

No š.g. 10.augusta līdz 10.oktobrim iedzīvotāji var bez maksas nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus.

https://www.vvd.gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodosanas-kampana?fbclid=IwAR2pKvtxZyYFMUTGab2hbIeMil2UEdd-ZyGm4tRcFAVjUCctEsbHepq0XmI

Informatīvs materiāls “Par priekšmetiem un plaša patēriņa precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti” pieejams VVD tīmekļa vietnē:

https://www.vvd.gov.lv/lv/media/7622/download

Radioaktīvus avotus vai priekšmetus, kuriem pievienoti radioaktīvi materiāli ar mērķi uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem ir radiācijas brīdinājuma zīmes vai marķējums. Ja vizuālu norāžu nav, radioaktīvus priekšmetus var atpazīt pēc šādu priekšmetu tipiska pielietojuma. Atrodot aizdomīgu priekšmetu, jāievēro aizsardzības pasākumi.

Vēsturiskie radioaktīvie priekšmeti var neradīt tūlītējus radiācijas riskus, bet radioaktivitātes dēļ ilgākā laikā var nevajadzīgi palielināt cilvēka apstarojuma dozu. Priekšmeta bojājuma gadījumā var palielināties risks radioaktīvo materiālu nokļūšanai vidē un cilvēka ķermenī – ieelpojot vai apēdot. Radioaktīvie priekšmeti jānodod drošai apsaimniekošanai, lai neradītu kaitējumu videi un iedzīvotājiem!

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs sniedz konsultācijas par radioaktīvo priekšmetu atpazīšanu un nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem.

Related Posts

Arhīvi