Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. jūlija

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 16. jūnijā ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. jūlijā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās dabasgāzes izmaksu palielinājumu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti no 2022. gada 1. jūlija būs 92,36 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa ir 21,7 tūkst. EUR/MW gadā, kas saglabājas līdzšinējā apmērā. Siltumenerģijas patērētāji ar savas ēkas pieprasīto siltumenerģijas jaudu var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Siltumenerģijas tarifu izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniedza SPRK š. g. 31. maijā, un  SPRK, izvērtējot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst SPRK 2010. gada 14. aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un ir pamatoti.

SPRK Padomes lēmumi šeit: https://www.sprk.gov.lv/lemumi

Related Posts

Arhīvi