Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aicinām iedzīvotājus iesniegt aktuālo kontaktinformāciju!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo dzīvokļu īpašniekus un īrniekus iesniegt savu aktuālo kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai nepieciešamības gadījumā (piemēram, avārijas situācijā) būtu iespējams operatīvi sazināties.

Iesniegums par kontaktinformāciju pieejams:

  • SIA “Ogres Namsaimnieks” birojā Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (saņemt iespējams darba laikā);
  • SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Dokumenti”: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/dokumenti/.

Aizpildīto iesniegumu lūdzam iesniegt kādā no sekojošajiem veidiem:

  • Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, darba laikā ievietot to iesniegumiem paredzētā pastkastītē (1. stāvā);
  • Nodot to savas dzīvojamās mājas pilnvarotajai personai vai kontaktpersonai;
  • Iesūtīt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu info@ogresnamsaimnieks.lv.

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai pārvaldnieka saziņai ar iedzīvotājiem un netiks izpausti trešajām personām.

Related Posts

Arhīvi