Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotie darbi dzīvojamās mājās 2022. gadā

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2022. gadam stājās spēkā š. g. 1. janvārī. Lai varētu realizēt darbu plānos iekļautos darbus un noslēgt līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem par darbu veikšanu, norit publisko iepirkumu organizēšana šajā gadā veicamajiem dzīvojamo māju uzturēšanas darbiem.

Inženierkomunikāciju nomaiņa

Kā prioritāte veicamo darbu sarakstā ir inženierkomunikāciju nomaiņa, un šos darbus šogad kopumā plānots veikt 43 dzīvojamās mājās. Lielākajā daļā māju plānots veikt stāvvadu nomaiņu, jo tie ir veci un nokalpojuši, bieži plīst, radot dzīvokļu īpašniekiem gan neērtības, gan neparedzētus tēriņus. Veco stāvvadu nomaiņa ir būtisks uzturēšanas darbs, kas prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus, tomēr ilgtermiņā pasargā dzīvokļu īpašniekus no avārijas situācijām.

  • Aukstā, karstā ūdensapgādes, recirkulācijas un kanalizācijas sistēmu stāvvadu maiņa (visi nosauktie darbi vai daļa no tiem saskaņā ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu). Darbus plānots veikt: Ausekļa prospektā 2a, 16, Bērzu alejā 4, 8a, 10, Draudzības ielā 12, Grīvas prospektā 13, Jaunatnes ielā 4, Mālkalnes prospektā 22, 27, 29, Skolas ielā 7, 9, Tīnūžu ielā 16, 20, Vidus prospektā 16a, Zilokalnu prospektā 10, Ogrē.
  • Aukstā, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu guļvadu maiņa (visi vai daļa no nosauktajiem darbiem atkarībā no adreses). Darbus plānots veikt: Grīvas prospektā 4, 6a, 23, Jaunatnes ielā 2, Parka ielā 1b, Skolas ielā 11, Tīnūžu ielā 12, 13, 16, 18, Turkalnes ielā 3, 13, Vidus prospektā 20, Ogrē.
  • Kanalizācijas sistēmas guļvadu maiņa. Darbus plānots veikt: Ausekļa prospektā 8, Mālkalnes prospektā 18, Ogrē.

Daļā augstāk nosaukto adrešu papildus stāvvadu vai guļvadu maiņai tiks veikti arī citi darbi, tādi kā stāvvadu izolēšana, esošās izolācijas atjaunošana, stāvvadu posmu maiņa, ūdensapgādes sistēmas ievadventiļu maiņa dzīvokļos, ugunsdrošības manšešu uzstādīšana u. c.

Šādi uzturēšanas darbi bez stāvvadu vai guļvadu maiņas tiks veikti dzīvojamās mājās Ausekļa prospektā 5, Grīvas prospektā 7, 21, Mālkalnes prospektā 33, Meža prospektā 11, Parka ielā 1a, Rīgas ielā 6 un Skolas ielā 1b, 5, 16, 17, Ogrē.

Plašāka informācija par plānotajiem darbiem katrā dzīvojamā mājā un to izmaksām (kontroltāmes) atrodama SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti”, kas pieejama arī mobilajā lietotnē “WebNAMS App”.

Svarīgi! Lai būtu iespējams veikt plānotos remontdarbus, var būt nepieciešams piekļūt koplietošanas inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās. Lūdzam iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā nodrošināt piekļuvi! Pienākums nodrošināt piekļuvi darbu veikšanai noteikts Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā.

Projektēšanas darbi

Šogad vairākām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošām dzīvojamām mājām plānots izstrādāt būvdarbu projektus, pamatojoties uz iepriekš veiktajiem tehniskās apsekošanas atzinumiem par ēku tehnisko stāvokli. Līguma slēgšanas tiesības projektu izstrādei ieguvis publiskā iepirkuma uzvarētājs – projektētājs SIA “SILTIE NAMI”.

  • Dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā 9, Grīvas prospektā 29, Mālkalnes prospektā 20 un Skolas ielā 10, Ogrē, tika veikts plaisu monitorings, kurā secināts, ka nepieciešams pastiprināt ēku konstrukcijas, lai novērstu to tālāku deformēšanos. Šogad minētajām mājām paredzēts izstrādāt būvprojektus keramisko ķieģeļu mūra šķērssienu nostiprināšanai, uzstādot tērauda savilcējus. Līdzīgs risinājums jau ir īstenots dzīvojamai mājai Mālkalnes prospektā 9, Ogrē.
  • Dzīvojamām mājām Mālkalnes prospektā 16 un 24, Ogrē, plānots izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju cokola siltināšanai. Dzīvojamai mājai Mālkalnes prospektā 24, Ogrē, projekts paredzēts arī drenāžas sistēmas atjaunošanai.
  • Dzīvojamām mājām Vidus prospektā 20 un Zilokalnu prospektā 10, Ogrē, paredzēts izstrādāt apliecinājuma kartes lodžiju atjaunošanai. Projekta ietvaros katrai ēkai jāizstrādā lodžiju aizstiklošanas risinājums gadījumiem, ja atsevišķi dzīvokļu īpašnieki vēlēsies tās aizstiklot.

Elektroinstalācijas remontdarbi

Elektroinstalācijas remontdarbus plānots veikt 28 dzīvojamās mājās, kuru kāpņu telpās, pagrabā vai bēniņos tika konstatēti elektroinstalācijas defekti.

  • Elektrības stāvvadu nomaiņu plānots veikt dzīvojamās mājās Bērzu alejā 4, Mālkalnes prospektā 18, 20, 27, Meža prospektā 15, Turkalnes ielā 1a, 3 un Zilokalnu prospektā 18, Ogrē.
  • Pagraba elektroinstalācijas remontdarbus plānots veikt dzīvojamās mājās Ausekļa prospektā 6, 7a, 7b, Celtnieku ielā 6, Grīvas prospektā 6, Jaunatnes ielā 2, 4, Mālkalnes prospektā 14, 16, 18, 27, Skolas ielā 1b, 10, 15, Tīnūžu ielā 10, Turkalnes ielā 1, Upes prospektā 22 un Vidus prospektā 16a, Ogrē.
  • Kāpņu telpu elektroinstalācijas remontdarbus plānots veikt dzīvojamās mājās Meža prospektā 3 un Upes prospektā 5, Ogrē.

Jumta seguma nomaiņa Zilokalnu prospektā 18

Apjomīgs darbs plānots Zilokalnu prospektā 18, Ogrē, kur pilnībā jānomaina jumta segums, lai atrisinātu regulārās problēmas ar jumta sūcēm, kuru rezultātā tiek nolieti bēniņi un jāveic ārpuskārtas remontdarbi.

Šogad saskaņā ar attiecīgo dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāniem tiks izsludināti iepirkumi arī par citiem darbiem – metāla durvju uzstādīšanai veco koka durvju vietā, skursteņu virsjumta daļas pārmūrēšanai u. c.

Related Posts

Arhīvi