Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

10. maijā uzsāks centralizētās apkures atslēgšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka, ņemot vērā ārgaisa temperatūras prognozes, š. g. 10. maijā uzsāks atslēgt apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Apkure tiks atslēgta rindas kārtībā, un visās dzīvojamās mājās to tiek plānots atslēgt līdz šīs nedēļas beigām.

Atgādinām, ka visu apkures sezonu dzīvojamā mājā darbojas individuāls siltummezgls ar termoregulācijas iekārtu. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 (atsevišķām dzīvojamām mājām pēc saskaņošanas ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu +14) grādus pēc Celsija, apkure automātiski tiek izslēgta. Temperatūrai atkal pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas. Pateicoties termoregulācijas iekārtai, dzīvokļu īpašnieki maksā tikai par apkurei faktiski patērēto siltumenerģiju.

Related Posts

Arhīvi