Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par komunālo pakalpojumu izmaksu kompensēšanu personām, kuras sniedz palīdzību Ukrainas bēgļiem

Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 3. martā ir pieņēmusi lēmumu “Par atbalsta pasākumiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem”. Saskaņā ar šo lēmumu Ogres novada pašvaldība kompensēs izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) Ogres novada pašvaldības iedzīvotājam (ģimenei), kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurš bez atlīdzības uzņem Ukrainas bēgļus pie sevis ģimenē vai nodrošina viņus ar dzīvesvietu kādā no sev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem tiks kompensētas par laika periodu, kas atbilst Ukrainas bēgļa uzturēšanās laikam pie personas proporcionāli uzņemto Ukrainas bēgļu skaitam un izmantotajai platībai.

Lai saņemtu kompensāciju par komunālajiem pakalpojumiem, Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un pamatojošie dokumenti (notikumu apliecinoši dokumenti un izdevumus pamatojoši dokumenti).

Iesniegumu iedzīvotāji var iesniegt Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā) Brīvības ielā 33, Ogrē, vai sūtīt uz e-pastu ogredome@ogresnovads.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā jāvēršas pie Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistentes un atbildīgās personas koordinācijas jautājumos par pašvaldības atbalstu Ukrainas bēgļiem Daces Līvas, tālruņa numurs 29129877, e-pasts dace.liva@ogresnovads.lv.

Related Posts

Arhīvi