Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” uzsāks kārtējo dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu

Lai noteiktu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko stāvokli un savlaicīgi novērstu bojājumus, SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. martā uzsāk kārtējo dzīvojamo māju, to konstrukciju, kā arī tajās esošo iekārtu un inženiertīklu vizuālo apskati. Maijā plānots uzsākt dzīvojamo māju piesaistīto teritoriju apsekošanu.

Dzīvojamo māju vizuālās apsekošanas tiek veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām” (turpmāk – Noteikumi). Apsekoti tiek dzīvojamās mājas pamati, nesošās sienas, jumts, kāpnes, durvis, elektroapgādes sistēma, inženierkomunikācijas pagrabos un bēniņos, tostarp ūdensvadi un kanalizācijas sistēma, kā arī piesaistītie zemesgabali u. c.

Vizuālās apskates fakts tiek fiksēts dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā vai vizuālās apsekošanas aktā.

Ja ir konstatētas plaisas, konstrukciju nosēšanās vai deformācija, mitruma vai pelējuma plankumi, kā arī citi bojājumi, apsekošanas reģistrācijas žurnālā tiek norādītas nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai.

Ārpuskārtas remonts tiek veikts, konstatējot noteiktus bojājumus, kas uzskaitīti Noteikumu 17. punktā, piemēram, jumta seguma caurtece, izsisti logu vai durvju stikli, apkures sistēmas bojājumi u. c.

Citos gadījumos pārvaldnieks var lemt pasūtīt padziļinātu tehnisko apsekošanu (piemēram, konstatējot plaisas sienās, lai noteiktu to bīstamību) vai iekļaut nepieciešamos remontdarbus nākamā gada dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā.

Dzīvokļu īpašnieki (reģistrēti lietotāji) var apskatīt apsekošanas reģistrācijas žurnālus un apsekošanas aktus SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Related Posts

Arhīvi