Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par valsts atbalstu noteiktām elektroenerģijas lietotāju grupām (papildināts)

Līdz 2022. gada 31. decembrim t. s. aizsargātajiem lietotājiem ir noteikts atbalsts – maksājuma samazinājums (atlaide) norēķiniem par elektroenerģiju, lai kompensētu elektroenerģijas cenu kāpumu:

 • Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 EUR mēnesī;
 • Ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR mēnesī (sākot ar 2022. gada februāri, atbalsts tiek piešķirts par katru bērnu ar invaliditāti);
 • Personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR mēnesī;
 • Daudzbērnu ģimenei – 20 EUR mēnesī.

Ja līgumu ar elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēju uz sava vārda ir noslēgusi persona, kas ietilpst kādā no aizsargāto lietotāju grupām, maksājuma samazinājums (atlaide) elektroenerģijas rēķiniem tiek piešķirts automātiski.

Kādos gadījumos atlaidei jāpiesakās (netiek piemērota automātiski)?

 • Ja aizsargātais lietotājs, kuram paredzēta atlaide, pats nav līgumslēdzējs (t. s. apakšlietotājs), viņam jāpiesakās atlaidei pie attiecīgā elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēja (izņemot gadījumus, kas minēti nākamajā punktā), norādot līgumslēdzēja līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju.
 • Ja aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība (persona), kura pati nav līgumslēdzēja (t. s. apakšlietotājs), atlaidei jāpiesakās pašvaldības sociālajā dienestā, norādot elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina maksājuma samazinājums.
 • Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kurā vismaz viens bērns vecumā no 18 līdz 24 gadiem mācās vai studē ārzemēs, ģimenei ar šo faktu apliecinošiem dokumentiem jāvēršas ar iesniegumu Būvniecības valsts kontroles birojā (turpmāk – BVKB), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, Goda ģimenes apliecības numuru un iesniegumam pievienojot tās kopiju.

Jāņem vērā:

 • Gadījumā, ja persona atbilst vairākiem aizsargātā lietotāja veidiem, atbalsts summējas. Neiztērētā atbalsta summa pāriet uz nākamo mēnesi, un to var izmantot līdz 2022. gada beigām (ja šajā laikā netiek mainīts elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējs).
 • Atbalstu nevar saņemt uzturlīdzekļu parādnieki.

Svarīgi!

Atbalstu šobrīd var saņemt tikai AS “Latvenergo” un SIA “Tet” klienti.

Ja aizsargātais lietotājs izmanto cita elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, atlaide netiek piemērota, kamēr attiecīgais pakalpojuma sniedzējs nav izveidojis datu apmaiņu ar BVKB.

Vairāk informācijas:

 • Noskaidrot savu aizsargātā lietotāja statusu un piešķirto maksājuma samazinājumu (atlaidi) var portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” vai vēršoties BVKB.
 • Jautājumus par aizsargātā lietotāja pakalpojumu nodrošināšanu var uzdot, rakstot uz e‑pasta adresi aldis.sistema@bvkb.gov.lv.
 • Atbalsta piešķiršanu aizsargātajiem lietotājiem regulē Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumi Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”.
 • Vairāk informācijas BVKB mājas lapā.

Related Posts

Arhīvi