Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Pieaudzis atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, būtiski pieaugušas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Saskaņā ar SIA “Ķilupe” sniegto informāciju SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem izmaksas par sadzīves un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu 2022. gadā sadārdzinājušās vidēji par 65%, salīdzinot ar 2021. gadu.

Kādēļ ir cēlies atkritumu apsaimniekošanas tarifs?

No 2022. gada janvāra par 87% sadārdzinājusies nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšana SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi”, savukārt lielgabarīta un ražošanas atkritumu apglabāšana kļuvusi par 103% dārgāka. Tas galvenokārt saistīts ar Dabas resursu nodokļa likmes celšanos un ar veiktajām investīcijām atkritumu poligona “Getliņi” infrastruktūrā, izpildot normatīvo aktu prasības.

SIA “Getliņi EKO” nodrošina atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā ietilpst arī Ogre, tādēļ cenu izmaiņas atkritumu poligona “Getliņi” pakalpojumos tiešā mērā ietekmē Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus.

Kā samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu?

Atkritumus pareizi šķirojot, iespējams samazināt kopējās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo vairumu šķiroto atkritumu var nodot bez maksas!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus izmantot SIA “Ķilupe” sniegtās atkritumu šķirošanas iespējas:

  • Nogādāt atkritumus sašķirotā veidā (tostarp nolietoto elektrotehniku neizjauktā veidā) SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē – pakalpojums bez maksas;
  • Pieteikt nolietotās elektrotehnikas (neizjauktā veidā) izvešanu no dzīvesvietas (skat. SIA “Ķilupe” kontaktinformāciju zemāk) – pakalpojums bez maksas;
  • Pasūtīt šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu pie dzīvojamās mājas – pakalpojums bez maksas;
  • Pasūtīt bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšanu pie dzīvojamās mājas – pakalpojums par maksu (lētāk nekā sadzīves atkritumu izvešana).

Jāņem vērā! Lai pasūtītu šķiroto vai bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšanu pie dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašniekiem savā starpā jāvienojas un jālemj par konteineru atrašanās vietu (jābūt cietajam segumam) un par to, cik un kāda tilpuma konteineri dzīvojamai mājai būtu piemēroti. Par konteineru iespējamo atrašanās vietu lūdzam iepriekš sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu, zvanot uz tālruņa numuriem 25695566 vai 65022344.

Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanas iespējām un pakalpojumu pieteikšanu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Atkritumi”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot e-pastu uz kilupe@gmail.com.

Related Posts

Arhīvi