Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Rēķinos tiks izmantoti aktualizētie dzīvokļu platību dati

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka komunālo pakalpojumu rēķinos, sākot ar rēķiniem par 2022. gada janvāri, tiks izmantoti aktualizētie dzīvokļu platību dati atbilstoši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegtajai informācijai. VZD sniegtos kadastra datus SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” var apskatīt dzīvokļu īpašnieki, kas portālā ir reģistrējušies.

Iepazīties ar sava nekustamā īpašuma aktuālajiem kadastra datiem dzīvokļu īpašnieki var arī portālā www.latvija.lv, izmantojot VZD e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”.

Ar publiski pieejamajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem iespējams iepazīties VZD datu publicēšanas un e‑pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus informēt SIA “Ogres Namsaimnieks”, ja dzīvoklim tiek veikta atkārtota kadastrālā uzmērīšana un mainās tā platība, iesniedzot rakstisku iesniegumu Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (1. stāva pasta kastītē) vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv. Iesniegumam jāpievieno aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija.

Related Posts

Arhīvi