Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana ārkārtējās situācijas laikā

Š. g. oktobrī SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji pastkastītēs saņēmuši savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (turpmāk – tāme) un uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam (turpmāk – darbu plāns).

Sagatavoto tāmi un darbu plānu 2022. gadam var apskatīt arī SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti” (reģistrētie lietotāji).

Kas dzīvokļu īpašniekiem jādara tālāk?

Informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību, apstiprinot dzīvojamās mājas tāmi un darbu plānu, pieejama Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumos Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Kā dzīvokļu īpašniekiem apspriesties savā starpā?

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un tās laikā noteiktajiem ierobežojumiem, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana klātienes kopsapulcē šobrīd nav iespējama, līdz ar to lēmuma pieņemšana jāorganizē dzīvokļu īpašnieku aptaujas veidā.

Aptauja ir viens no dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidiem, taču ir nepieciešamas dzīvokļu īpašnieku saziņas alternatīvas, lai varētu apspriest neskaidros jautājumus, izteikt viedokļus pirms aptaujas izsludināšanas un gala lēmuma pieņemšanas.

Attālinātās saziņas iespējas:

Katru no šiem attālinātās saziņas līdzekļiem var pielietot gan individuāli, gan kombinējot vienu ar otru, lai sasniegtu pēc iespējas optimālāku dzīvokļu īpašnieku iesaistes rezultātu savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos.

Pēc vairākuma dzīvokļu īpašnieku viedokļa apzināšanas par sagatavoto tāmi un darbu plānu 2022. gadam, nepieciešams sazināties ar Ēku apsaimniekošanas departamentu, zvanot uz tālruņa numuru 28384246, lai pārrunātu un saskaņotu iespējamās izmaiņas tāmē un darbu plānā 2022. gadam.

Par izmaiņām sagatavotājā tāmē un darbu plānā 2022. gadam ir jāorganizē dzīvokļu īpašnieku aptauja Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Ja objektīvu apstākļu dēļ dzīvokļu īpašnieku kopība nebūs pieņēmusi lēmumu tāmē norādītajā termiņā, tad dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumu par tāmi un darbu plānu 2022. gadam var pieņemt līdz š. g. 01. decembrim un iesniegt to pārvaldniekam.

Konsultācijas un atbalstu dzīvokļu aptaujas organizēšanā, kā arī dokumentu sagatavošanā sniegs Klientu apkalpošanas nodaļa.

Par aptaujas organizēšanu un dokumentu sagatavošanu SIA “Ogres Namsaimnieks” ir jāiesniedz iesniegums, kurā precīzi jānorāda, kādas izmaiņas dzīvokļu īpašnieki vēlas veikt sagatavotajā tāmē un darbu plānā 2022. gadam, plānoto darbu finansēšanas avots u.c. būtiska informācija.

Related Posts

Arhīvi