Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Rēķina pozīcija “Par papildu atkritumiem”

Sākot ar komunālo pakalpojumu rēķiniem par 2021. gada jūniju, tajos tiek iekļauta pozīcija “Par papildu atkritumiem”. Šī pozīcija rēķinā norādīta, ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā ir atstāti lielgabarīta atkritumi un SIA “Ogres Namsaimnieks” ir veikusi to izvešanu. SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka jau vairāk nekā gadu centralizēti neizved lielgabarīta atkritumus no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem, un tos atstāt iekšpagalmos ir aizliegts. Iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai.

Ja iedzīvotāji noteikto kārtību neievēro, iekšpagalmos atstātie atkritumi pārvaldniekam ir jāizved un jānodod utilizēšanai, un tas rada papildu izmaksas (transports, darbaspēks, atkritumu utilizācija), kas atkarīgas no atstāto atkritumu daudzuma.

Iepriekš izmaksas par atstāto lielgabarīta atkritumu izvešanu un utilizēšanu tika segtas no attiecīgās dzīvojamās mājas, kuras piesaistītajā teritorijā šie atkritumi atstāti, finanšu līdzekļu atlikuma, t. i., arī agrāk šos izdevumus apmaksāja dzīvokļu īpašnieki. Rēķina pozīcijas “Par papildu atkritumiem” izdalīšana rēķinā nav mainījusi situāciju pēc būtības – ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā tiek novietoti lielgabarīta atkritumi, par to izvešanu maksā visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, un šobrīd šīs izmaksas ir redzamas rēķinā.

Lēmums izdalīt izdevumus par lielgabarīta atkritumu izvešanu un utilizēšanu atsevišķā rēķina pozīcijā pieņemts, lai:

 • Dzīvokļu īpašniekiem būtu pieejama informācija par faktiskajiem izdevumiem, ko rada iekšpagalmā negodprātīgi atstāti lielgabarīta atkritumi;
 • Nelietderīgi netiktu izmantots dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikums, kuru var izmantot nepieciešamajiem darbiem dzīvojamā mājā.

Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka norēķināties par atkritumu izvešanu ir dzīvokļa īpašnieka pienākums. Dzīvojamās mājās, kuras nav pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības un lēmušas par citu kārtību, maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam (Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”).

Par pārkāpējiem aicinām ziņot pašvaldības policijai

Pamanot, ka pie dzīvojamās mājas kāds atstāj lielgabarīta atkritumus, aicinām fiksēt pārkāpuma faktu fotogrāfijā vai video un ziņot Ogres novada pašvaldības policijai:

 • Izmantojot mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” sadaļu “Ziņo Pašvaldības policijai” (autorizējoties ar Ogres novadnieka karti vai internetbanku). Ziņojumam iespējams pievienot fotogrāfiju vai video materiālu;
 • Rakstot Ogres novada pašvaldības policijai e-pastu uz ppolicija@ogresnovads.lv;
 • Zvanot Ogres novada pašvaldības policijai uz tālruņa numuru 65047100.

Kā Ogres dzīvojamo māju iedzīvotāji var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

 • Paši nogādāt sašķirotā veidā SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Pakalpojums – bez maksas (tikai pareizi sašķirotiem atkritumiem).
 • Paši nogādāt nesašķirotā veidā SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Tiek pieņemti atkritumi nelielos apjomos – līdz pieciem kubikmetriem. Pakalpojuma maksa – 25 EUR/m3 (ar PVN). Bez maksas var nodot vienu kubikmetru nešķirotu lielgabarīta atkritumu.
 • Pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz kilupe@gmail.com. Pakalpojums – par maksu.
 • Paši nogādāt SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā. SIA “Getliņi EKO” tālruņa numurs 67317800. Pakalpojums – par maksu.
 • Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz pieciem kubikmetriem) SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot uz kilupe@gmail.com. Pakalpojuma maksa – 35 EUR/m3 (ar PVN), cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.
 • Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz sešiem kubikmetriem) SIA “Ogres Namsaimnieks”, darba dienās zvanot uz tālruņa numuriem 27027724, 65055404. Pakalpojuma maksa – sākot no 39,44 EUR/m3 (ar PVN), cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.

Jāņem vērā! Elektrotehnikai (neizjauktā veidā) var pieteikt bezmaksas izvešanu SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053, rakstot ziņu aplikācijā “WhatsApp” vai rakstot uz kilupe@gmail.com.

Related Posts

Arhīvi