Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. novembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 30. septembrī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. novembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2021. gada 30. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2021. gada 1. novembra un ir spēkā līdz 2022. gada 31. augustam:

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts) Tarifa palielinājums / samazinājums
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 28,59 29,23 2,24 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 5,36 5,47 2,05 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 0 0 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh 33,95 34,70 2,21 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh 0,62 0,62 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh 34,57 35,32 2,17 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 6,23 6,23 0 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 11,83 11,83 0 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 3,64 3,64 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā 21,70 21,70 0 %

Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 1. septembra:

Sabiedrisko pakalpojumu veids   Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām Tarifa palielinājums / samazinājums
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 28,60 29,24 2,24 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 5,37 5,47 1,86 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 0 0 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh 33,97 34,71 2,18 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh 0,62 0,62 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh 34,59 35,33 2,14 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 6,23 6,23 0 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 11,83 11,83 0 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 3,64 3,64 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā 21,70 21,70 0 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu pa tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Ogres Namsaimnieks” Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, tālruņa numurs 26594348, e-pasts: info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, faksa Nr. 67097277, e‑pasts: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Related Posts

Arhīvi