Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

21. septembrī uzsāks centralizētās apkures pieslēgšanu

Ņemot vērā, ka ir strauji pazeminājusies diennakts vidējā ārgaisa temperatūra, SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 21. septembrī uzsāks apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Apkures pieslēgšanas darbi tiks veikti rindas kārtībā, un tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās apkure tiks pieslēgta nedēļas laikā.

Daļai dzīvojamo māju apkure uz dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai kontaktpersonu iesnieguma pamata ir pieslēgta jau ātrāk.

Pieslēdzot apkuri, dzīvojamās mājās tiek ieslēgtas termoregulācijas iekārtas – tas nozīmē, ka, ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 grādus pēc Celsija (atkarībā no dzīvojamās mājas) un augstāk, apkure automātiski tiks izslēgta. Tādā veidā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apkures sezonas sākumā, kad ārgaisa temperatūra ir svārstīga, iedzīvotājiem tiks nodrošināts atbilstošs komforta līmenis.

Atsevišķām dzīvojamām mājām var būt izmaiņas centralizētās apkures pieslēgšanas kārtībā saistībā ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem.

Jāņem vērā! Ja dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru vai ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, bet Jūsu dzīvoklī nav, lūdzam sazināties ar Avārijas dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 65022261, lai tiktu veikta apkures sistēmas atgaisošana.

Related Posts

Arhīvi