Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Centralizēto apkuri plānots pieslēgt oktobrī – uzsākti sagatavošanās darbi

SIA “Ogres Namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, plāno pieslēgt centralizēto apkuri oktobrī, sekojot laikapstākļu prognozei.

Lai pieslēgtu apkuri ātrāk, t. i., pirms SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktā centralizētās apkures pieslēgšanas datuma, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai vai kontaktpersonai jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegums ar apliecinājumu, ka vairums dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ir izteikuši vēlmi par apkures pieslēgšanu.

Līdz apkures sezonas uzsākšanai SIA “Ogres Namsaimnieks” veic sagatavošanās darbus, lai apkures pieslēgšana noritētu pēc iespējas raiti. Sagatavošanās darbu ietvaros katras dzīvojamās mājas individuālajā siltummezglā tiek pārbaudīta apkures sistēma, tostarp automātiskā temperatūras regulēšanas sistēma, tiek veikta filtru un sūkņu apkope (pārbaude, tīrīšana, nomaiņa), kā arī tiek pārbaudīts spiediens izplešanās traukos, veikta apkures sistēmas atgaisošana un citi nepieciešamie darbi.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālrunis: 65049114.

Related Posts

Arhīvi