Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās mainīs elektrības stāvvadus

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē – lai novērstu ugunsdrošības riskus, 11 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās mainīs elektrības stāvvadus.

Elektroiekārtas, kuras iedzīvotāji iegādājas un izmanto savām ikdienas vajadzībām dzīvokļos, kļūst arvien jaudīgākas. Ieslēdzot jauno elektroiekārtu, pārslodzes gadījumā var nostrādāt elektriskie drošinātāji un tikt pārtraukta elektroapgāde. Izslēdzot elektroiekārtu, elektrisko drošinātāju atkal var ieslēgt un elektroapgādi atjaunot, tomēr šāda situācija nozīmē, ka iekārtu darbināšanai ir nepieciešams palielināt dzīvokļa atļauto elektrisko slodzi, jo tā ir nepietiekama.

Vairumā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecie alumīnija elektrības stāvvadi ir nomainīti uz vara kabeļiem, kas atbilst mūsdienu prasībām, tādēļ atļauto elektrisko slodzi dzīvokļos vajadzības gadījumā ir iespējams palielināt. Salīdzinājumam – alumīnija stāvvadi spēj dzīvoklim nodrošināt jaudu, kas vienlīdzīga ar vienai mūsdienīgai elektriskai plītij nepieciešamo jaudu (aptuveni 4,5 kW), t. i., ar vecajiem stāvvadiem dzīvoklī vienlaicīgi var darbināt vienu šādu plīti, bet tās lietošanas laikā ieslēgt elektrisko tējkannu (vai citu elektrisko ierīci) nebūtu iespējams.

Pakāpeniska novecojušo elektrības stāvvadu nomaiņa Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika uzsākta jau 2006. gadā, un elektrības stāvvadus atlicis nomainīt vēl 11 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājās – Bērzu alejā 4, Mālkalnes prospektā 18, 20, 22, 27, Meža prospektā 6, 15, Turkalnes ielā 1a, 3, 5 un Zilokalnu prospektā 18, Ogrē. Tajās elektrības stāvvadu nomaiņu plānots veikt nākamajos divos gados.

Augstāk minētajās 11 dzīvojamās mājās elektrības stāvvadi nav mainīti kopš ēku nodošanas ekspluatācijā, un to vidējais kalpošanas ilgums ir sasniegts (vidēji – 40 gadi). Šajās dzīvojamās mājās līdz elektrības stāvvadu nomaiņai dzīvokļu atļauto elektrisko slodzi visdrīzāk palielināt nevarēs, lai neradītu ugunsdrošības riskus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” praksē ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad vecie elektrības stāvvadi  lielās slodzes dēļ ir sakarsuši, kļuvuši ugunsnedroši un sākuši kust. Šādas situācijas parāda, ka elektroapgādes tīklu (īpaši elektrības stāvvadu kāpņu telpās) nomaiņa uz mūsdienu standartiem un jaudām atbilstošiem ir viens no prioritārajiem darbiem, kas jāveic visās dzīvojamās mājās. Jāpiebilst, ka elektrības stāvvadu maiņa, salīdzinot ar ūdens stāvvadu maiņu, ir mazāk sarežģīts un arī lētāks darbs. Darba izpildi atvieglo tas, ka elektrības stāvvadu nomaiņai nav nepieciešams iekļūt atsevišķos dzīvokļos.

2021. gadā 28 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ieplānoti arī elektroinstalācijas remonta darbi, savukārt elektroinstalācijas mērījumi – 26 dzīvojamās mājās. Elektroinstalācijas remonta darbi lielākoties tiks veikti pagrabtelpās un bēniņos, nomainot vecos gaismekļus uz energoefektīviem LED gaismekļiem, kā arī nomainot gaismekļu kabeļus, vecās rozetes un slēdžus. LED gaismekļus šogad plānots ierīkot arī vairāku dzīvojamo māju kāpņu telpās, jo tie ir ekonomiskāki un patērē mazāk elektroenerģijas.

Elektroinstalācijas remonta darbi arī turpmāk pēc vajadzības tiks iekļauti dzīvojamām mājām nepieciešamo remonta darbu apkopojumos, kurus dzīvokļu īpašnieki saņem savās pastkastītēs līdz kārtēja gada 15. oktobrim.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus laikus plānot arī elektroinstalācijas nomaiņu dzīvokļos. Aicinām neatlikt šo svarīgo remontdarbu, lai izvairītos no potenciāli bīstamām situācijām!

Kas jādara, lai pieteiktu atļautās elektriskās slodzes palielināšanu dzīvoklī?

Lai pieteiktu atļautās elektriskās slodzes (kW) un ievadaizsardzības aparāta jeb drošinātāja nominālās strāvas (A) palielināšanu, nepieciešams iesniegt pieteikumu AS “Sadales tīkls” par slodzes palielināšanu / atjaunošanu. Pieteikuma formā ir norādīts, ka nepieciešams arī pārvaldnieka saskaņojums. Dzīvokļa īpašniekam jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegums ar lūgumu saskaņot slodzes palielināšanu, pievienojot iesniegumam savu AS “Sadales tīkls” pieteikumu.

Informācija par slodzes palielināšanu AS “Sadales tīkls” mājas lapā.

Vairāk informācijas par elektriskās slodzes palielināšanu var saņemt, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruni: 65049114.

Related Posts

Arhīvi