Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par bīstamo koku likvidēšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki kopā ar Ogres novada pašvaldības būvvaldes speciālistiem, š. g. jūlija sākumā apsekojot kokus Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās, kā arī citur pilsētā, ir konstatējuši, ka tie pakāpeniski noveco, kā arī ir konstatēti slimības skarti koki. Arvien vairāk ir bojātu un nokaltušu koku, tādēļ pēdējā laikā aktualizējies jautājums par bīstamo koku likvidēšanu.

Gadījumos, kad apsekošanas rezultātā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju iekšpagalmos ir konstatēti potenciāli bīstami koki, kas atrodas tuvu dzīvojamai mājai vai brauktuvei un var apdraudēt cilvēku veselību, dzīvību un īpašumu, uzņēmums vēršas Ogres novada pašvaldībā ar iesniegumu piešķirt koku ciršanas atļauju, lai novērstu iespējamo apdraudējumu.

Jāņem vērā, ka koku ciršana nav atļauta laika periodā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumus, kad pašvaldība koka nociršanu atzinusi par neatliekamu. Tāpēc potenciāli bīstamo koku likvidēšanas darbi parasti tiek organizēti vasaras periodā pēc 30. jūnija. Š. g. jūlijā pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēja vairāk nekā 10 nokaltušu vai daļēji nokaltušu, tostarp slimību skartu, koku likvidēšanu dzīvojamo māju iekšpagalmos – Ausekļa prospektā 6, 8, 10 un Grīvas prospektā 8, 21, 23, Ogrē.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pasūtītajā 2020. gada dendroloģiskajā atzinumā pie dzīvojamām mājām Grīvas prospektā 7 un 15, Ogrē, konstatēti koki, kuru saknes negatīvi ietekmē dzīvojamās mājas pamatus. Konstatējot, ka palielinās koku radītā negatīvā ietekme uz ēkas konstrukcijām, arī šādi koki tuvākajā laikā būs jālikvidē, pirms tam pieaicinot Ogres novada būvvaldes vides speciālistu, kas apsekos kokus, un tad saņemot Ogres novada pašvaldības atļauju koku ciršanai.

Apsekošanas rezultātā konstatēts, ka pie dzīvojamām mājām Grīvas prospektā 15, 21 un 23, Ogrē, ir sākušas bojāties gobas. SIA “Ogres Namsaimnieks” turpinās uzraudzīt šo koku stāvokli un, ja tie kļūs potenciāli bīstami, veiks nepieciešamās darbības to likvidēšanai, lai novērstu iespējamo apdraudējumu.

Ogres novada būvvaldes vides speciāliste Iveta Štāle komentē, ka gobas Grīvas prospektā un vairākās citās vietās Ogrē ir skārusi Holandes gobu slimība, kuras rezultātā gobas nokalst un koki paliek bīstami, jo nokaltušie zari vai pat viss koks lielā vējā var nokrist un nodarīt kaitējumu garāmgājējiem vai īpašumam.

Izmaksas viena koka likvidēšanai vidēji sastāda aptuveni 160 EUR (bez PVN), taču, ja šāds potenciāli bīstams koks, kas nav laikus likvidēts, krīt un nodara bojājumus īpašumam (piemēram, uzgāžas automašīnai), izmaksas par nodarīto kaitējumu būs daudz augstākas, nemaz nerunājot par risku cilvēku veselībai un dzīvībai.

Bīstamo koku nociršana tiek veikta ar mērķi saglabāt dzīvojamās mājas, to konstrukcijas, kā arī rūpējoties par iedzīvotāju drošību un īpašumu.

Pirms koku ciršanas darbiem pie attiecīgās dzīvojamās mājas pēc nepieciešamības var tikt izvietots paziņojums, kurā norādīta informācija par plānotajiem ciršanas darbiem un lūgums noteiktā laika posmā pārvietot savas automašīnas uz citu vietu drošības apsvērumu dēļ.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par koku ciršanas darbiem aicinām sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu: tālruņa numurs 27027724.

Related Posts

Arhīvi