Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Varēs pieteikties valsts aizdevumam būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to teritoriju labiekārtošanai

Š. g. 9. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”.

Atbalsta programmas ietvaros AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – “Altum”), piedāvās pieteikties valsts aizdevumam būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un tās piesaistītās teritorijas labiekārtošanai.

Programmas kopējais pieejamais finansējums ir 31 miljons EUR. Maksimālais aizdevuma apmērs par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir 400 000 EUR, vienlaikus nepārsniedzot 120 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi, savukārt procentu likme ir plānota, sākot no 3,5% gadā. Beigu termiņš lēmumu pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu un aizdevuma līguma noslēgšanai – 2023. gada 31. decembris.

Aizdevumu varēs saņemt būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai, visu veidu inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, teritorijas labiekārtošanas darbiem, projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas neattiecināmo izmaksu segšanai.

Lai varētu pretendēt uz aizdevumu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējam parādsaistību apjomam par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu, jābūt mazākam par 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā. Tāpat “Altum”, ņemot vērā drošas finanšu vadības principu, izvērtēs, vai ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju tiek plānots, ka pieteikumus valsts aizdevuma saņemšanai varēs sākt iesniegt šī gada septembrī. Aktuālajai informācijai var sekot “Altum” mājas lapā.

Informācija par atbalsta programmu Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Related Posts

Arhīvi