Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Jānodrošina, lai mājdzīvnieki netraucē kaimiņus

SIA “Ogres Namsaimnieks” mēdz vērsties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji, kurus traucē kaimiņu mājdzīvnieki (piemēram, regulāra un skaļa suņa riešana).

Mājdzīvnieka īpašnieka vai turētāja pienākums ir nodrošināt, lai mājdzīvnieks (tā smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.

Vienlaikus ir jāsaprot, ka riešana un gaudošana ir dabiska suņu uzvedība, tādā veidā dzīvnieki saimniekam un pārējiem dara zināmu savu noskaņojumu, vēlmes un vajadzības. Suņi nevar vispār neriet un negaudot, jo šādā veidā tie komunicē.

Sākotnēji ieteicams mēģināt runāt par problēmu ar kaimiņiem, kuru mājdzīvnieks traucējis mieru. Tomēr, ja arī turpmāk situācija nemainās un kaimiņu mājdzīvnieka dēļ tiek pārkāpti sabiedriskās kārtības noteikumi, jāvēršas Ogres novada pašvaldības policijā, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.

Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmā daļa nosaka, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no 70 līdz 500 EUR.

Ja rodas aizdomas, ka persona pārkāpj dzīvnieku labturības prasības, jāvēršas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. pants nosaka, ka par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem fiziskajai personai piemēro naudas sodu līdz 1750 EUR.

Kas vēl jāņem vērā mājdzīvnieku īpašniekiem?

  • Dzīvniekus nedrīkst bez uzraudzības turēt balkonā vai lodžijā;
  • Nedrīkst pieļaut, ka dzīvnieki bojā vai piemēslo publiskos apstādījumus un labiekārtojuma elementus;
  • Jāsavāc mājdzīvnieka ekskrementi apdzīvotu vietu teritorijā.

Ogrē ir izvietotas urnas suņu ekskrementu savākšanai

Suņu saimnieku ērtībai Ogres teritorijā ir izvietotas specializētas zaļas krāsas urnas suņu ekskrementu savākšanai. Ekskrementus aizsietā maisiņā drīkst izmest arī jebkurā citā pilsētas sadzīves atkritumu urnā.

Suņu ekskrementiem paredzētu urnu iespējams uzstādīt arī dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā. Dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās ar izmaksām līdz 200 EUR par urnu, kā arī ar nelielām papildu izmaksām urnas regulārai iztukšošanai, ko veic sētnieks.

Klaiņojošu dzīvnieku barošana

Ja kāds no kaimiņiem baro klaiņojošus dzīvniekus (kaķus utt.) un nesavāc pārtikas atliekas, radot netīrību iekšpagalmā, sākumā ieteicams risināt situāciju savstarpēju sarunu ceļā, izskaidrojot dzīvnieku barotājam, kādas neērtības rodas citiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem.

Nenovākta kaķu barība iekšpagalmā pievilina putnus, kuri ar saviem izkārnījumiem rada papildu netīrību. Pagrabos ielaisti kaķi mēdz bojāt cauruļu izolāciju, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, kā arī kaķu dēļ pagrabos var savairoties blusas.

Iekšpagalmu piegružot ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tādēļ, ja, neskatoties uz pārrunām, pie dzīvojamās mājas regulāri ir netīrība pēc dzīvnieku barošanas, iedzīvotāji var vērsties Ogres novada pašvaldības policijā ar lūgumu veikt skaidrojošo darbu un pārrunāt situāciju ar iedzīvotāju, kurš iekšpagalmā atstāj pārtikas atkritumus.

Normatīvie akti:

  • Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā
  • Dzīvnieku aizsardzības likums
  • Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
  • Ogres novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”
  • Ogres novada pašvaldības 2010. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”

Related Posts

Arhīvi