Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aktuālā informācija par lielgabarīta atkritumiem

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka, sākot ar 2020. gada 1. septembri, vairs nenodrošina centralizētu lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumu no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem. Iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai!

Diemžēl ir iedzīvotāji, kuri neievēro noteikto kārtību un negodprātīgi atstāj savus lielgabarīta atkritumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, tādējādi degradējot apkārtējo vidi un radot antisanitārus apstākļus. Rūpējoties par sakoptu vidi pilsētā, SIA “Ogres Namsaimnieks” šos lielgabarīta atkritumus izved, taču izmaksas tiek segtas no attiecīgās dzīvojamās mājas, kuras piesaistītajā teritorijā lielgabarīta atkritumi atstāti, finanšu līdzekļu atlikuma.

Šāda norēķinu kārtība, kad izmaksas par lielgabarīta atkritumu izvešanu tiek segtas no dzīvojamās mājas kopējiem līdzekļiem, neveicina atsevišķu iedzīvotāju izpratni par individuālu atbildību un pienākumu par savu lielgabarīta atkritumu nodošanu parūpēties pašam. Turklāt tiek tērēti dzīvojamās mājas finanšu līdzekļi, kurus lietderīgāk ir izmantot dzīvojamai mājai nepieciešamajiem remontdarbiem vai avārijas situāciju novēršanai.

Ņemot vērā minēto, komunālo pakalpojumu rēķinos, sākot ar rēķinu par š. g. jūniju, kuru klienti saņems jūlijā, tiks iekļauta jauna pozīcija “Par papildu atkritumiem”.

Ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā būs atstāti lielgabarīta atkritumi, katra dzīvokļa īpašnieka rēķinā šajā pozīcijā tiks iekļautas lielgabarīta atkritumu izvešanas (transports, darbaspēks) un utilizēšanas izmaksas, ņemot vērā konkrētajā mēnesī atstāto atkritumu daudzumu.

Dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās, ka par lielgabarīta atkritumiem, kas tiks atstāti dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā, uz visu dzīvojamo māju atbilstoši katrā dzīvoklī deklarēto personu skaitam tiks izdalītas to izvešanas un utilizācijas izmaksas, sākot no 39,44 EUR par kubikmetru (izmaksas var mainīties, atkarībā no patērēto darba stundu apjoma).

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina:

Elektrotehnikai (neizjauktā veidā) var pieteikt bezmaksas izvešanu SIA “Ķilupe” – zvanot uz tālruņa numuriem 65071222 vai 29104053 (arī rakstot ziņu aplikācijā “WhatsApp”), rakstot e-pastu uz kilupe@gmail.com. Jāņem vērā, ka, atstājot elektrotehniku iekšpagalmā, pirms tam nepiesakot tās izvešanu SIA “Ķilupe”, par to būs jāmaksā visiem attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem kā par lielgabarīta atkritumiem!

Kā Ogres dzīvojamo māju iedzīvotāji var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

  • Paši nogādāt SAŠĶIROTĀ veidā SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Pakalpojums – bez maksas (tikai pareizi sašķirotiem atkritumiem). Šķiroto atkritumu veidi, kurus iespējams nodot bez maksas, apskatāmi ŠEIT.
  • Paši nogādāt nesašķirotā veidā SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Tiek pieņemti atkritumi nelielos apjomos – līdz pieciem kubikmetriem. Pakalpojuma maksa – 25 EUR/m3 (ar PVN). Bez maksas var nodot vienu kubikmetru nešķirotu lielgabarīta atkritumu.
  • Pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz kilupe@gmail.com. Pakalpojums – par maksu.
  • Paši nogādāt SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā. SIA “Getliņi EKO” tālruņa numurs 67317800 (vairāk informācijas ŠEIT). Pakalpojums – par maksu.
  • Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz pieciem kubikmetriem) SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot uz kilupe@gmail.com. Pakalpojuma maksa – 35 EUR/m3 (ar PVN), cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.
  • Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz sešiem kubikmetriem) SIA “Ogres Namsaimnieks”, darba dienās zvanot uz tālruņa numuru 27027724 vai 65055404. Pakalpojuma maksa – sākot no 39,44 EUR/m3 (ar PVN).

Par pārkāpējiem aicinām ziņot pašvaldības policijai

Pamanot, ka pie dzīvojamās mājas kāds atstāj lielgabarīta atkritumus, aicinām fiksēt pārkāpuma faktu fotogrāfijā vai video un ziņot Ogres novada pašvaldības policijai:

  • Izmantojot mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” sadaļu “Ziņo Pašvaldības policijai” (autorizējoties ar Ogres novadnieka karti vai internetbanku). Ziņojumam iespējams pievienot fotogrāfiju vai video materiālu;
  • Rakstot Ogres novada pašvaldības policijai e-pastu uz ppolicija@ogresnovads.lv;
  • Zvanot Ogres novada pašvaldības policijai uz tālruņa numuru 65047100.

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu fiziskai personai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 1000 EUR.

Related Posts

Arhīvi