Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Izstrādāti projekti balkonu, lodžiju atjaunošanai un starplogu vairogu maiņai

Noslēgušies projektēšanas darbi deviņu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu, lodžiju atjaunošanas darbiem, kā arī starplogu vairogu maiņai. Vairums projektu jau ir saskaņoti Ogres novada būvvaldē.

Balkonu atjaunošanai izstrādāti projekti Skolas ielā 1b un 15, kā arī Mālkalnes prospektā 27 un 29, Ogrē. Balkonu atjaunošana paredz esošo metāla margu atjaunošanu vai jaunu uzstādīšanu, jaunu margu vairogu uzstādīšanu, jaunas cementa javas kārtas ieklāšanu uz balkona grīdas, lāseņu uzstādīšanu lietus ūdens novadīšanai, kā arī margu augstuma palielināšanu līdz 1,10 m no balkona grīdas līmeņa.

Daļa augstāk minēto darbu paredzēta arī lodžiju atjaunošanas gadījumā Grīvas prospektā 27, Mālkalnes prospektā 2a un Parka ielā 1a, Ogrē.

Projekti starplogu vairogu maiņai izstrādāti dzīvojamām mājām Lapu ielā 4 un Mālkalnes prospektā 8, 27 un 29, Ogrē. Starplogu vairogu maiņas mērķis ir samazināt siltuma zudumus ēkā, kā arī aizstāt saules, vēja un nokrišņu bojātos koka dēļus pret mūsdienīgāku materiālu. Paredzēta esošā dēļu klāja demontāža, esošās siltumizolācijas aizstāšana ar jaunu minerālvati, pretvēja plēves ieklāšana, kā arī krāsotas cementšķiedras plāksnes kā apdares elementa pieskrūvēšana ārpusē. Jaunie vairogi nodrošinās siltuma un vēja izolāciju, un ārējā apdarē tiks izmantoti materiāli, kas ir noturīgi pret vēja, saules un nokrišņu ietekmi.

Visi minētie projekti izstrādāti tādu darbu veikšanai, kas ir nepieciešami dzīvojamo māju un to konstrukciju saglabāšanai, turpmākai drošai ekspluatācijai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Lai darbus varētu veikt, dzīvokļu īpašniekiem ir jānodrošina finansējums un nepieciešamības gadījumā jāpieņem lēmums par uzkrājumu veidošanu.

Projektu īstenošanas plānotais laiks un izmaksas

Atjaunošanas darbi, kuru projekti tagad ir izstrādāti, tika iekļauti katras dzīvojamās mājas remonta darbu apkopojumā 2021. gadam. Apkopojumā tika norādīts uzkrājuma izveidošanai nepieciešamais laiks, plānotā uzkrājuma summa par kvadrātmetru mēnesī un plānotais būvdarbu veikšanas laiks.

Lielākajā daļā dzīvojamo māju būvdarbus tiek plānots uzsākt uzkrājuma veidošanas pēdējā pilnajā gadā. Piemēram, ja uzkrājumu paredzēts veikt no 2021. līdz 2023. gadam, būvdarbi tiks uzsākti 2023. gadā.

Tiek prognozēts, ka atsevišķām dzīvojamām mājām būvdarbi tiks veikti pakāpeniski, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju, piemēram, gadā atjaunojot piecus balkonus, nevis uzreiz visus.

Faktiskās būvdarbu izmaksas var atšķirties no sākotnēji prognozētās summas, ko ietekmē tirgus cenu izmaiņas, īpaši pēdējā laikā būvniecības nozarē vērojamais cenu kāpums, kā arī citi faktori.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus sadarboties!

SIA “Ogres Namsaimnieks” augstu vērtē dzīvokļu īpašnieku un to pilnvaroto personu aktīvu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un atjaunošanas darbu īstenošanas procesā. Sadarbojoties un komunicējot, iespējams nonākt pie tāda rezultāta, ar ko dzīvokļu īpašnieku kopība būs  apmierināta. Aicinām dzīvokļu īpašniekus un to pilnvarotās personas būt aktīviem, iesaistīties un sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” jautājumu vai neskaidrību gadījumā!

Informācija par būvdarbu projektiem, kā arī citiem plānotajiem darbiem dzīvojamās mājās, zvanot Ēku apsaimniekošanas departamentam uz tālruņa numuru 28384246.

Related Posts

Arhīvi