Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par balkonu tehnisko stāvokli Zilokalnu prospektā 18, Ogrē

Š. g. maija beigās tika konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 18, Ogrē, otrā stāva dzelzsbetona balkona marga ir bīstami sasvērusies un iespējama tās pēkšņa atdalīšanās no metāla stiprinājumiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki novērtēja situāciju un veica bīstamās konstrukcijas demontāžu. Situācija tika izrunāta arī ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Lai lieki nenoslogotu balkona konstrukciju, balkona durvju ārpusē tiks piestiprināts režģis, lai no dzīvokļa uz balkona neviens nevarētu nokļūt.

SIA “Ogres Namsaimnieks” saskaņā ar Ogres novada būvvaldes  atzinumu un ņemot vērā balkonu Zilokalnu prospektā 18, Ogrē, slikto tehnisko stāvokli, 2021. gada sākumā tiem piestiprināja sietu, lai novērstu sīku būvelementu daļiņu (atlūzu) nokrišanas risku. Teritorija zem balkoniem tika ierobežota ar žogu gadījumam, ja lielākas balkonu daļas atdalītos no pamatkonstrukcijas.

Situācijas risināšana – dzīvokļu īpašnieku rokās

Dzīvojamo māju ārējās norobežojošās konstrukcijas, tostarp balkoni un lodžijas, ir kopīpašums un tātad dzīvokļu īpašnieku atbildība – to atjaunošana tiek veikta par visu attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku naudu. Lai veiktu tālākas darbības ar balkoniem, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopības lēmums un jānodrošina finansējums būvdarbiem. Arī balkonu demontāža bez dzīvokļu īpašnieku piekrišanas nav pieļaujama.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir organizējusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurās skaidrojusi situācijas nopietnību, un piedāvājusi iespējamos risinājumus, kā arī organizējusi dzīvokļu īpašnieku aptauju. Diemžēl vairums dzīvokļu īpašnieku nav atbalstījuši situācijas tālāku risināšanu, jo dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanā ir jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi.

No visām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām kritiskākajā stāvoklī balkoni ir tieši pagājušā gadsimta 70.–80. gados būvētajām 602. sērijas dzīvojamām mājām, tostarp Zilokalnu prospektā 18, Ogrē.

Iespējamie tehniskie risinājumi

Jaunus balkonus balstīt esošajās dzīvojamās mājas konstrukcijās nav atļauts, savukārt veidot zemē balstītas kolonnas deviņu stāvu augstumā būtu apmēram trīs reizes dārgāk nekā demontēt esošos balkonus un izbūvēt franču balkonus. Franču balkons uzskatāms par vizuāli pievilcīgu ārēju norobežojumu logam, jo praktiski neizvirzās ārpus ēkas fasādes. Šādu finansiāli izdevīgāko, kā arī vizuāli pievilcīgu risinājumu dzīvokļu īpašniekiem piedāvāja SIA “Ogres Namsaimnieks”.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus būt tālredzīgiem, nenoraidīt pārvaldnieka piedāvātos risinājumus un veikt nepieciešamos uzkrājumus balkonu un lodžiju tehniskā stāvokļa uzturēšanai, negaidot, kamēr notiks avārija!

SIA “Ogres Namsaimnieks” sniedz konsultācijas

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvji ir gatavi sniegt dzīvokļu īpašniekiem konsultācijas par dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, tajās veicamajiem darbiem, kā arī palīdzēt pieņemt atbilstošus dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus un risināt jautājumus par sliktā tehniskā stāvoklī esošo balkonu vai lodžiju atjaunošanu vai demontāžu.

Sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentu, lai saņemtu konsultāciju par dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, var, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 28384246.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus aktīvi iesaistīties balkonu jautājuma risināšanā – bez dzīvokļu īpašnieku atbalsta to nav iespējams atrisināt!

Related Posts

Arhīvi