Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Inženiertīklu maiņas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka drīzumā tiks uzsākti inženiertīklu maiņas darbi 34 pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Darbus veiks publiskā iepirkuma uzvarētāja SIA “Ūdens Rīgai”, ar kuru noslēgts līgums par 159835,09 EUR, un darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Arī 2020. gadā iepirkumā par inženiertīklu maiņu uzvarēja SIA “Ūdens Rīgai”, un pērn darbi tika veikti 16 dzīvojamās mājās. Līdzšinējā sadarbība ar šo uzņēmumu ir bijusi veiksmīga, un darbi tika veikti kvalitatīvi.

  • Sarežģītākie darbi šogad tiks veikti Akmeņu ielā 50b, Mālkalnes prospektā 14, kā arī Tīnūžu ielā 13, Ogrē, kur tiks nomainīti kanalizācijas, aukstā ūdens, karstā ūdens un karstā ūdens recirkulācijas sistēmu stāvvadi.
  • Aukstā ūdens, karstā ūdens un karstā ūdens recirkulācijas guļvadu maiņa tiks veikta Akmeņu ielā 50b, Ausekļa ielā 5a un Grīvas prospektā 7, Ogrē.
  • Karstā ūdens un karstā ūdens recirkulācijas guļvadu maiņa tiks veikta Ausekļa prospektā 8, Brīvības ielā 117, Grīvas prospektā 6 un 21, Mālkalnes prospektā 2a, 9, 27 un 35, Parka ielā 8, Skolas ielā 5, Tīnūžu ielā 5, Ogrē, un “Dolēs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.
  • Aukstā ūdens guļvada maiņa tiks veikta Rīgas ielā 18, Skolas ielā 1a un Tīnūžu ielā 10, Ogrē.
  • Kanalizācijas sistēmas maiņa tiks veikta Mālkalnes prospektā 11, Ogrē, savukārt kanalizācijas guļvada maiņa tiks veikta Ausekļa prospektā 9 un 15, Ogrē.
  • Salīdzinoši nelieli darbi, tādi kā stāvvadu noslēgventiļu, izlaišanas ventiļu, izlaišanas krānu (t. sk. pagrabā, bēniņos) maiņa, tiks veikti Ausekļa prospektā 5a, 7a, 8, 10 un 15, Grīvas prospektā 6, 7 un 21, Loka ielā 6, Mālkalnes prospektā 2a, 4, 19, 20, 24 un 27, Meža prospektā 11, Priežu ielā 1, Rīgas ielā 18, Skolas ielā 5, Turkalnes ielā 1, Ogrē, un “Dolēs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.
  • Lapu ielā 8, Ogrē, tiks izolēti apkures cauruļvadi pagrabā.

Inženiertīklu un ar tiem saistīto inženierietaišu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums noteikts Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 2. pielikumā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā Latvijā inženiertīkli lielākoties jau kalpojuši ilgāk, nekā paredzēts, tādēļ avāriju skaits arvien palielinās. Iepirkumā iekļauto dzīvojamo māju inženiertīkliem vizuālās apsekošanas rezultātā konstatēts, ka tie bijuši sliktā tehniskā vai pat pirmsavārijas stāvoklī.

SIA “Ogres Namsaimnieks” arī nākamajiem gadiem izvirzījusi kā prioritāti iekšējo inženiertīklu maiņas darbus dzīvojamās mājās.

Parasti visdārgāk izmaksā stāvvadu nomaiņa – tad visbiežāk tiek mainītas visas sistēmas (aukstā ūdens, karstā ūdens, karstā ūdens recirkulācijas un kanalizācijas stāvvadi). Ja dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikums nav pietiekams, dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums veidot uzkrājumu darbu veikšanai. Daļa dzīvojamo māju jau pieņēmušas šādu lēmumu, uzsākušas veidot uzkrājumu, un tajās inženiertīklu nomaiņa tiks veikta pēc tam, kad dzīvojamās mājas uzkrājumā būs darbu veikšanai nepieciešamā summa.

Svarīgi! Lai veiktu inženierkomunikāciju nomaiņu, var būt nepieciešams piekļūt inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, ievērot likumu prasības un nodrošināt piekļuvi inženierkomunikācijām dzīvoklī un pagrabtelpā, lai varētu veikt nepieciešamos darbus.

Related Posts

Arhīvi