Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Bioloģisko atkritumu šķirošana

SIA “Ķilupe” Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem piedāvā bioloģisko atkritumu jeb bioatkritumu konteineru uzstādīšanu pie dzīvojamās mājas un izvešanu (maksas pakalpojums).

Kas ir bioloģiskie atkritumi?

Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi mājsaimniecību, dārzu un parku, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un citi pārtikas ražošanas atkritumi.

Kā pieteikt bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas?

Lai konteineru uzstādītu, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem atbilstošs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā jānodrošina konteineram vieta ar cieto segumu.

  • Saņemt konsultāciju par bioloģisko atkritumu konteineriem un pieteikt pakalpojumu iespējams, zvanot SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas centram uz tālruņa numuru 65071222, 29104053 vai rakstot e-pastu uz kilupe@gmail.com;
  • Pirms pakalpojuma pieteikšanas ir jāsaskaņo iespējamā konteinera atrašanās vieta, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļai uz tālruņa numuru 25695566 vai 65022344;
  • Saņemt konsultāciju par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanu iespējams, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv.

Kādas ir izmaksas?

Cena par viena bioloģisko atkritumu konteinera izvešanu – 10,00 EUR (ieskaitot PVN). Bioloģisko atkritumu konteinera nomas maksa – 5,00 EUR/mēnesī (ieskaitot PVN). Izmaksas (tāpat kā sadzīves atkritumiem) tiks sadalītas proporcionāli katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī deklarēto personu skaitam un ietvertas SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” bioatkritumu konteinerus vasaras periodā (no 1. aprīļa līdz 30. septembrim) jāizved divas reizes nedēļā, bet ziemas periodā (no 1. oktobra līdz 31. martam) – reizi nedēļā.

Bioloģisko atkritumu konteinerā drīkst izmest:Bioloģisko atkritumu konteinerā aizliegts izmest:
– Virtuves pārtikas atkritumus (dārzeņus, augļus, tējas un kafijas biezumus, vārītu olu čaumalas u. c.);
– Ēdienu atliekas, nederīgus pārtikas izstrādājumus;
– Piena produktu atkritumus (izņemot šķidrumus);
– Termiski apstrādātus gaļas, zivju un citus dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktus, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumus;
– Dārza atkritumus (vecus augus, puķes, nopļautu zāli, koku lapas).
– Termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus;
– Jebkāda veida iepakojumu (plēves, plastmasas, stikla, skārda, papīra u. c.);
– Zemi, karstus pelnus, akmeņus, izdedžus;
– Šķidros atkritumus (asenizācijas atkritumus, pārtikas eļļas u. c.);
– Nešķirotus sadzīves atkritumus;
– Citus atkritumus, kas nav virtuves un dārza atkritumi;
– Bioloģiskos atkritumus maisiņos (izņemot papīra).

Jāņem vērā!

Dzīvokļu īpašniekiem ir jānodrošina, lai konteinerā izmestie atkritumi atbilstu bioloģisko atkritumu aprakstam. Ja konteinerā tiks ievietoti citi atkritumi, tos izvedīs, piemērojot standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Related Posts

Arhīvi