Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, t. i., līdz š. g. 6. jūlijam, jāveic līdz šim atliktā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana tiem skaitītājiem, kuru verificēšanas termiņš beidzās:

  • Pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
  • Ārkārtējās situācijas laikā.

Ūdens patēriņa skaitītājiem, kuru verificēšanas termiņš beidzas nepilnu trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, verificēšanas termiņš attiecīgi tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā.

Kur var apskatīt ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņu?

  • Ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķina apakšdaļā. Trīs mēnešus pirms verifikācijas termiņa beigām datums rēķinā tiek iezīmēts tumši sarkanā krāsā;
  • Klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Skaitītāji”;
  • Mobilās lietotnes “WebNAMS App” (“Android” un “iOS” platformām) sadaļā “Skaitītāji”.

Ko darīt, ja rēķinā neparādās informācija par ūdens patēriņa skaitītājiem?

Ja rēķina apakšdaļā neparādās informācija par ūdens patēriņa skaitītājiem (t. sk. to verifikācijas termiņiem), lūdzam sazināties ar Finanšu nodaļu, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 65049109.

Kur vērsties, lai nomainītu vai verificētu skaitītājus?

Pakalpojumu var pieteikt jebkurā sertificētā uzņēmumā, kas veic ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu / nomaiņu, to skaitā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija
SIA “OG-santehnika” 29273468
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE” 67812123, 29457775
SIA “SANO” 29955571
IK “Aksnu” 28679800

Dzīvokļa īpašniekam arī jāpārliecinās, ka pārvaldniekam laikus tiek iesniegts akts par skaitītāju verifikāciju vai maiņu.

Svarīgi!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina verificēt vai nomainīt ūdens patēriņa skaitītājus līdz š. g. 6. jūlijam! Ja verificēšana netiks veikta noteiktajā laikā, dzīvoklim tiks aprēķināta dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Related Posts

Arhīvi