Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

10. maijā uzsāks centralizētās apkures atslēgšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka, ņemot vērā tuvākajās dienās gaidāmo straujo ārgaisa temperatūras paaugstināšanos, š. g. 10. maijā uzsāks atslēgt apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Apkure tiks atslēgta rindas kārtībā, un tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās tā tiks atslēgta nedēļas laikā (sākot no 10. maija).

Informācijai! Visu apkures sezonu dzīvojamā mājā darbojas individuāls siltummezgls ar termoregulācijas iekārtu. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 (atsevišķām dzīvojamām mājām pēc saskaņošanas ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu +14) grādus pēc Celsija, apkure automātiski tiek izslēgta. Temperatūrai atkal pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas. Pateicoties termoregulācijas iekārtai, dzīvokļu īpašnieki apkures sezonā maksā tikai par apkurei faktiski patērēto siltumenerģiju un dzīvokļos tiek saglabāta komforta temperatūra, pazeminoties ārgaisa temperatūrai.

Related Posts

Arhīvi