Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par apkures atslēgšanu

Sekojot līdzi laikapstākļu prognozēm, saskaņā ar kurām tuvākajā laikā ārgaisa temperatūra pazemināsies (naktīs līdz pat 0 grādiem pēc Celsija), centralizētā apkure Ogrē pagaidām netiks atslēgta. Informācija par laiku, kad apkure tiks centralizēti atslēgta, tiks izziņota atsevišķi.

Ja dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par apkures atslēgšanu pirms SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktā termiņa, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas var vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks” ar iesniegumu atslēgt apkuri konkrētai dzīvojamai mājai, iesnieguma tekstā apliecinot, ka par vēlamo apkures atslēgšanas datumu ir aptaujāts vairums dzīvojamās mājas iedzīvotāju. Pēc iesnieguma saņemšanas apkures atslēgšanas darbi tiks veikti rindas kārtībā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus izvērtēt, vai apkure būtu atslēdzama pirms noteiktā termiņa, ņemot vērā, ka tiek prognozētas temperatūras svārstības un naktīs ārgaisa temperatūra var strauji pazemināties.

Informācijai! Visu apkures sezonu dzīvojamā mājā darbojas individuāls siltummezgls ar termoregulācijas iekārtu. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 (atsevišķām dzīvojamām mājām pēc saskaņošanas ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu +14) grādus pēc Celsija, apkure automātiski tiek izslēgta. Temperatūrai atkal pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas. Pateicoties termoregulācijas iekārtai, dzīvokļu īpašnieki maksā tikai par apkurei faktiski patērēto siltumenerģiju un dzīvokļos tiek saglabāta komforta temperatūra, pazeminoties ārgaisa temperatūrai.

Related Posts

Arhīvi